Prodej, Ostatní pozemky, 344m²

344m², Znojmo - Přímětice

66 000 Kč

Prodej pozemku k.ú. Přímětice, obec Znojmo a garáže k.ú. Znojmo - město

Prodej pozemku k.ú. Přímětice, obec Znojmo a garáže, k.ú. Znojmo - město obec Znojmo na https://www.verejnedrazby.cz/A3260
Předmětem prodeje je
-pozemek parc.č.333/37, ostatní plocha, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 2140 pro katastrální území Přímětice a obec Znojmo, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo
-pozemek parc.č.1501/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, bez čp/če, jiná stavba,zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 5492 pro katastrální území Znojmo-město a obec Znojmo, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v..

Prodej pozemku k.ú. Přímětice, obec Znojmo a garáže, k.ú. Znojmo - město obec Znojmo na https://www.verejnedrazby.cz/A3260
Předmětem prodeje je
-pozemek parc.č.333/37, ostatní plocha, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 2140 pro katastrální území Přímětice a obec Znojmo, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo
-pozemek parc.č.1501/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, bez čp/če, jiná stavba,zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 5492 pro katastrální území Znojmo-město a obec Znojmo, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Cena dosažená v aukci bude v kupní smlouvě rozdělena takto : 83,33 %za věci nemovité LV 2140 k.ú. Přímětice a 16,67 %za věci nemovité LV 5492 k.ú. Znojmo - město.
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč). Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena66 000 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo49648
Kategorie Ostatní pozemky 
Lokalita Znojmo - Přímětice 
Okres Znojmo 
Plocha pozemku 344 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

kunstova@gaute.cz

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: gaute@gaute.cz