Prodej, Pozemky pro bydlení, 2910m²

2910m², Nosálov

799 000 Kč

Prodej stavebního pozemku CP 2910 m2 k.ú. Nosálov, okr. Mělník

Prodej stavebního pozemku CP 2910 m2 k.ú. Nosálov, okr. Mělník na https://www.verejnedrazby.cz/A3354.
Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 747/4 o výměře 2464 m2 a parc.č. 749/11 o výměře 446 m2, v k.ú. Nosálov, okr. Mělník. Pozemek parc.č. 747/4 o výměře 2464 m2, orná půda je územním plánem obce začleněna do zastavitelné plochy obce a určením pro smíšenou obytnou venkovskou zástavbu, par.č. 749/11 o výměře 446 m2, ost.plocha je zařazena do smíšeného nezastavitelného území obce s možností využití zemědělského.
Prohlídky jsou možné kdykoliv, GPS 50.4777128N, 14.6614292E.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné..

Prodej stavebního pozemku CP 2910 m2 k.ú. Nosálov, okr. Mělník na https://www.verejnedrazby.cz/A3354.
Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 747/4 o výměře 2464 m2 a parc.č. 749/11 o výměře 446 m2, v k.ú. Nosálov, okr. Mělník. Pozemek parc.č. 747/4 o výměře 2464 m2, orná půda je územním plánem obce začleněna do zastavitelné plochy obce a určením pro smíšenou obytnou venkovskou zástavbu, par.č. 749/11 o výměře 446 m2, ost.plocha je zařazena do smíšeného nezastavitelného území obce s možností využití zemědělského.
Prohlídky jsou možné kdykoliv, GPS 50.4777128N, 14.6614292E.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč). Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena799 000 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo49524
Kategorie Pozemky pro bydlení 
Lokalita Nosálov 
Okres Mělník 
Plocha pozemku 2.910 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

kunstova@gaute.cz

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: gaute@gaute.cz