Prodej, Pozemky pro bydlení, 184m²

184m², Praha - Třeboradice

408 100 Kč

Prodej id.podílu 1/2 pozemku, obec Praha, k.ú. Třeboradice

Předmětem prodeje je id.podíl 1/2 stavebního pozemku parc.č. 18/1 zahrada o výměře 184 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 43 pro katastrální území Třeboradice a obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, pracoviště Praha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - OB ( čistě obytné).
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení na www.verejnedrazby.cz/A4089. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. Upozornění : Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající..

Předmětem prodeje je id.podíl 1/2 stavebního pozemku parc.č. 18/1 zahrada o výměře 184 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 43 pro katastrální území Třeboradice a obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, pracoviště Praha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - OB ( čistě obytné).
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení na www.verejnedrazby.cz/A4089. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. Upozornění : Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného. V případě, kdy nebude spoluvlastníkem využita nabídka předkupního práva dle výše uvedeného, musí být kupní smlouva vítězem aukce podepsána nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena408 100 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo50219
Kategorie Pozemky pro bydlení 
Lokalita Praha - Třeboradice 
Okres Hlavní město Praha 
Plocha pozemku 184 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

kunstova@gaute.cz

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: gaute@gaute.cz