Prodej, Pozemky pro komerci, 4790m²

4790m², Rácová, Bystřice nad Pernštejnem

814 000 Kč

Zastavitelný pozemek orné půdy 4.790 m2, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina

Zastavitelný pozemek orné půdy 4.790 m2, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina

Jedná se o prodej pozemku parc.č. 2129/63 o výměře 4.790 m2, orná půda
zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 858 pro katastrální území Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem, u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, KP Žďár nad Sázavou (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

Dle platného Územního plánu města Bystřice nad Pernštejnem je pozemek součástí stavební plochy změn SV = plochy sloužící k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné..

Zastavitelný pozemek orné půdy 4.790 m2, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina

Jedná se o prodej pozemku parc.č. 2129/63 o výměře 4.790 m2, orná půda
zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 858 pro katastrální území Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem, u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, KP Žďár nad Sázavou (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

Dle platného Územního plánu města Bystřice nad Pernštejnem je pozemek součástí stavební plochy změn SV = plochy sloužící k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby.

Pozemek orné půdy se nachází na severním okraji obce Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Pozemek) nedaleko rodinné zástavby. Jedná se o rovinatý pozemek, uceleného přibližně lichoběžníkového tvaru, který je v současné době nezastavěný stavbami trvalého charakteru, vyjma sloupů vzdušného vedení vysokého napětí, které vede úhlopříčně přes předmětný pozemek. Ke dni ocenění je pozemek využíván k zemědělským účelům, na kterém hospodaří společnost AGRIA Drásov, spol s r.o. (nájemní smlouva nebyla znalci předložena).

Na západní straně pozemek sousedí s obdobným zemědělským pozemkem (orná půda), určeným územním plánem pro výstavbu. Na severní straně pozemek sousedí se zemědělským pozemkem (orná půda). Na východní straně pozemek sousedí s travnatou plochou (orná půda) areálu firmy Kopecký s.r.o.. Na jižní straně pozemek sousedí s areálem čerpací stanice pohonných hmot firmy MOL Česká republika s.r.o.

Přístup z veřejné komunikace (silnice) na parc.č. 3212/1 ve vlastnictví České republiky, je z právního hlediska zajištěn na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy a to přes pozemek parc.č. 2129/6 ve vlastnictví společnosti MOL Česká republika s.r.o.. Fyzický však žádný zpevněný sjezd k pozemku není vybudován.

Předmětný pozemek není přípojkami napojen na žádné inženýrské sítě.

Celková plocha pozemku: 4.790 m2
GPS: 49°31'44.88"N, 16°15'16.49"E
Prohlídky: Pozemek je volně přístupný.
UPOZORNĚNÍ: na pozemku vázne věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch pozemku parc. č. 2129/6
UPOZORNĚNÍ: cena dosažená v aukci podléhá schválení prodávajících
UPOZORNĚNÍ: na pozemku hospodaří společnost AGRIA Drásov, spol. s r.o.

Prodej probíhá formou elektronické anglické aukce na stránkách www.verejnedrazby.cz/A3225, konec aukce 16.03.2018 ve 12:00, vratná kauce 40.000 Kč.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena814 000 Kč včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo49357
Kategorie Pozemky pro komerční výstavbu 
Lokalita Rácová, Bystřice nad Pernštejnem 
Okres Žďár nad Sázavou 
Plocha pozemku 4.790 m² 

Kontaktujte makléře

Mgr. Jana Kozlanská

+420 725 280 910

+420 541 213 390

kozlanska@gaute.cz

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: gaute@gaute.cz