Prodej, Rodinné domy, 122m²

122m², Drahy 603, Ostrožská Nová Ves

819 000 Kč

Prodej RD 5+1 se zahradou, Ostrožská Nová Ves

Prodej rodinného domu 5+1 s vjezdem do dvora a pozemky, obec Ostrožská Nová Ves, okr.Uherské Hradiště na https://www.verejnedrazby.cz/A3210.
Předmětem prodeje je řadový, přízemní rodinný dům 5+ 1 s nevyužitým podkrovím. Nemovitost je napojena na veškeré inženýrské sítě. Nemovitost je v původním stavu a v současné době není obývaná.
Movité věci vč.kuchyňské linky uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.
Prohlídky: dne 16.2.2018 v 16 hod. a 1.3.2018 ve 13 hod. na adrese Drahy 630, Ostrožská Nová Ves. Účast na prohlídce je třeba potvrdit alespoň 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním..

Prodej rodinného domu 5+1 s vjezdem do dvora a pozemky, obec Ostrožská Nová Ves, okr.Uherské Hradiště na https://www.verejnedrazby.cz/A3210.
Předmětem prodeje je řadový, přízemní rodinný dům 5+ 1 s nevyužitým podkrovím. Nemovitost je napojena na veškeré inženýrské sítě. Nemovitost je v původním stavu a v současné době není obývaná.
Movité věci vč.kuchyňské linky uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.
Prohlídky: dne 16.2.2018 v 16 hod. a 1.3.2018 ve 13 hod. na adrese Drahy 630, Ostrožská Nová Ves. Účast na prohlídce je třeba potvrdit alespoň 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30-ti dnů od dne skončení aukce. Kupní cenu je povinen zaplatit před podpisem kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena819 000 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo49284
Kategorie Rodinné domy 
Lokalita Drahy 603, Ostrožská Nová Ves 
Okres Uherské Hradiště 
Velikost 5 a více pokojů 
Plocha užitná 122 m² 
Plocha pozemku 932 m² 
Plocha zastavěná 147 m² 
Počet podlaží 
Stav Před rekonstrukcí 
Budova Cihlová 
Typ domu Přízemní 
Poloha objektu Řadový 
En. náročnost b. G (PENB nedodán) 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

kunstova@gaute.cz

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: gaute@gaute.cz