Prodej, Zemědělská půda, 33831m²

33831m², Albrechtice nad Vltavou

400 000 Kč

Soubor pozemku v k.ú. Albrechtice nad Vltavou o souhrnné výměře 33.831 m2

Soubor pozemku v k.ú. Albrechtice nad Vltavou o souhrnné výměře 33.831 m2

Prodej probíhá formou elektronické anglické aukce na stránkách www.verejnedrazby.cz/A3123, konec aukce 03.01.2018 v 15:00, vratná kauce 30.000 Kč.

Pozemková parcela p.č. 1521/7 – ostatní plocha, manipulační plocha
Pozemková parcela leží v lokalitě Dvůr Újezd. Má velmi úzký trojúhelníkový půdorys mezi plotem sousední nemovitosti a místní cestou vedoucí na plochu cvičiště, povrch zatravněn. Výměra 122m2

Pozemkové parcely v PK p.č. 1319/29 – orná půda
Pozemková parcela je půdorysně nepravidelná čtyřúhelníková na rozcestí dvou polních cest. Výměra 4878m2

Soubor pozemku v k.ú. Albrechtice nad Vltavou o souhrnné výměře 33.831 m2

Prodej probíhá formou elektronické anglické aukce na stránkách www.verejnedrazby.cz/A3123, konec aukce 03.01.2018 v 15:00, vratná kauce 30.000 Kč.

Pozemková parcela p.č. 1521/7 – ostatní plocha, manipulační plocha
Pozemková parcela leží v lokalitě Dvůr Újezd. Má velmi úzký trojúhelníkový půdorys mezi plotem sousední nemovitosti a místní cestou vedoucí na plochu cvičiště, povrch zatravněn. Výměra 122m2

Pozemkové parcely v PK p.č. 1319/29 – orná půda
Pozemková parcela je půdorysně nepravidelná čtyřúhelníková na rozcestí dvou polních cest. Výměra 4878m2

Pozemkové parcely v PK p.č. 1319/52 – orná půda
Pozemková parcela je úzký pozemkový pruh vedoucí S-J směrem od cesty jihu k lesnímu porostu na severu. Výměra 7225m2

Pozemkové parcely v PK p.č. 1517/2 a 1521/2
Pozemková parcela leží v lokalitě Dvůr Újezd a jsou součástí větších polnostních ploch po obou stranách komunikace vedoucí k nemovitostem rodinných domů a areálu hospodářských staveb. Půdorysy obou parcel jsou nepravidelné v reálu neidentifikovatelné. Výměra poz. p.č. 1517/2: 12772m2, výměra poz. p.č. 1521/2: 2910m2

Pozemkové parcely v PK p.č. 206/1 a 991
Pozemkové parcely leží v k.ú. Albrechtice nad Vltavou. Pozemky jsou kodifikovány BPEJ a jde o parcely zemědělské půdy u nichž lze předpokládat využití k zemědělské činnosti.. Výměra poz. p.č. 206/1: 4845m2, výměra poz. p.č. 991: 1079m2

Podobnější informace o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 28.12.2015: 490.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení - KSCB 25 INS 6851/2015

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena400 000 Kč včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo49193-1
Kategorie Zemědělská půda 
Lokalita Albrechtice nad Vltavou 
Okres Písek 
Plocha pozemku 33.831 m² 

Kontaktujte makléře

Mgr. Petr Bartoš

+420 608 700 962

+420 541 213 390

bartos@gaute.cz

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: gaute@gaute.cz