Prodej, Zemědělská půda, 1936m²

1936m², Dolní Přím

255 200 Kč

Prodej pozemku k.ú. Dolní Přím, okres Hradec Králové, CP 1936 m2

Prodej pozemku k.ú. Dolní Přím, okres Hradec Králové, CP 1936 m2 na www.verejnedrazby.cz/A3367.
Předmětem prodeje je pozemek parc.č.271/17, trvalý travní porost, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 268 pro katastrální území a obec Dolní Přím, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové.
Prohlídky jsou možné kdykoliv, GPS 50.2330592N, 15.6837747E.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní..

Prodej pozemku k.ú. Dolní Přím, okres Hradec Králové, CP 1936 m2 na www.verejnedrazby.cz/A3367.
Předmětem prodeje je pozemek parc.č.271/17, trvalý travní porost, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 268 pro katastrální území a obec Dolní Přím, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové.
Prohlídky jsou možné kdykoliv, GPS 50.2330592N, 15.6837747E.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč). Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena255 200 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo49655
Kategorie Zemědělská půda 
Lokalita Dolní Přím 
Okres Hradec Králové 
Plocha pozemku 1.936 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

kunstova@gaute.cz

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: gaute@gaute.cz