Prodej, Zemědělská půda, 1936m²

1936m², Dolní Přím

121 000 Kč

Prodej pozemku k.ú. Dolní Přím, okres Hradec Králové, CP 1936 m2

Prodej pozemku k.ú. Dolní Přím, okres Hradec Králové, CP 1936 m2 na www.verejnedrazby.cz/A3634.
Předmětem prodeje je pozemek parc.č.271/17, trvalý travní porost, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 268 pro katastrální území a obec Dolní Přím, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové. Cena dle Znaleckého posudku je 232.000 Kč
Prohlídky jsou možné kdykoliv, GPS 50.2330592N, 15.6837747E.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem..

Prodej pozemku k.ú. Dolní Přím, okres Hradec Králové, CP 1936 m2 na www.verejnedrazby.cz/A3634.
Předmětem prodeje je pozemek parc.č.271/17, trvalý travní porost, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 268 pro katastrální území a obec Dolní Přím, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové. Cena dle Znaleckého posudku je 232.000 Kč
Prohlídky jsou možné kdykoliv, GPS 50.2330592N, 15.6837747E.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč). Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena121 000 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo49655
Kategorie Zemědělská půda 
Lokalita Dolní Přím 
Okres Hradec Králové 
Plocha pozemku 1.936 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

kunstova@gaute.cz

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: gaute@gaute.cz