PŘIPRAVUJEME aukce na majetek TVM, spol. s r.o., která je v insolvenci

Majetek zkrachovalé společnosti TVM, spol. s r.o. Valašské Meziříčí bude rozprodán v on-line aukcích probíahjících na www.verejnedrazby.cz.

<div>Majetek zkrachovalé společnosti TVM, spol. s r.o. Valašské Meziříčí bude rozprodán<br />Konkurzní řízení na majetek výrobce reproduktorů TVM, spol. s r.o. z Valašského Meziříčí (bývalý podnik Tesla Valašské Meziříčí) míří do své finální fáze. Společnost, byla významným a dlouhodobým dodavatelem reproduktorů mj. i do automobilového průmyslu, a v dobách největší expanze se výraznou měrou podílela na zaměstnanosti ve Valašském Meziříčí, kdy pro ni pracovalo až 150 pracovníků. K odběratelům společnosti patřily i automobilky ŠKODA AUTO a VW. Bohužel v průběhu předchozích let postupně vzrůstala zadluženost firmy. V březnu 2010 došlo ke změně majitele a v září téhož roku byla společnost znovu prodána, tentokrát občanu Moldávie. Od tohoto okamžiku již byla fakticky ukončena výroba. Celá situace vyvrcholila prohlášením konkurzu na majetek společnosti v lednu tohoto roku. Své pohledávky v úhrnné výši cca 63 mil. Kč si v rámci insolvenčního řízení přihlásilo celkem 191 věřitelů. Jediný majetek firmy nyní tvoří areál ve Valašském Meziříčí při ulici Hemy v blízkosti autobusového nádraží. Věřitelský výbor rozhodl o rozprodeji areálu po částech tvořících jednotlivé budovy, pozemky,sklady, haly a garáže. Rozprodejem areálu byla pověřena společnost GAUTE, a.s. přičemž prodej bude realizován formou internetových aukcí prostřednictvím portálu www.verejnedrazby.cz , kde již byl například prodávám některý majetek zkrachovalé společnosti MORAVIA ENERGO, a.s. Dle sdělení Petr Charváta ze společnosti GAUTE nyní probíhá zpracování geometrických plánů pro dělení areálu, tak aby první aukce mohly být ukončeny v září tohoto roku.<br />Další informace obdržíte osobně v sídle společnosti Gaute, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno nebo telefonicky na čísle: 541 213 390 případně v kanceláři insolvenční správkyně JUDr. Ladislava Stradějová, Na Plavisku 1234/22, Vsetín, PSČ 755 01.</div>
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]