Špatná koupě pozemku prodraží stavbu domu o statisíce.

Na co si dát pozor. V rodinných domech žije polovina všech domácností České republiky.

Na co si dát pozor. V rodinných domech žije polovina všech domácností České republiky. A ti, co v nich z nějakého důvodu nebydlí, po tom často touží. Cesta k vlastnímu domu začíná vyhledáním vhodného pozemku. A právě nákup pozemku je nejrizikovější částí celého procesu.<br /> Většina klientů při nákupu pozemku sice narazí jen na menší nedostatky, ale ne všichni mají štěstí. Stalo se tak například, že lidé koupili pozemek od obce, aniž by při uzavírání kupní smlouvy věděli, že jde o nedávno zasypaný rybník.<br /> <br /> "Stavba na takovém pozemku je možná, nicméně znamená značně zvýšené náklady na založení. V tomto případě 400 tisíc korun," říká David Mencl, generální ředitel dodavatele zděných domů na klíč Ekonomické stavby. Jiný klient jeho firmy zase získal pozemek, který se svým charakterem a svažitostí stává v případě přívalového deště řečištěm.<br /> <br /> "Kupní smlouva by měla obsahovat garance ve vztahu k faktickým vlastnostem pozemku – například to, že se na něm nenalézají ekologické zátěže, inženýrské sítě ve vlastnictví třetích osob a podobná omezení, která by znemožňovala nebo výrazně ztěžovala či prodražovala výstavbu. Vhodné je zakotvit garanci ve směru, že vlastnosti pozemku neznemožňují zakládání staveb," upozorňuje Pavel Hendrich, advokát z kanceláře Smolíková Mikuláš Hendrich advokáti.<br /> <br /> Podstatné také je, aby byl k pozemku přístup a příjezd po veřejné komunikaci. Kupující by se měl také smluvně pojistit, že pozemek je v územně-plánovací dokumentaci veřejné správy veden jako stavební a umožňuje realizaci konkrétního stavebního záměru kupujícího.<br /> <br /> "Ve smlouvě by mělo být jasně specifikováno, zda jsou součástí prodeje i sítě a komunikace. Ve smlouvě by mělo být případně i garantováno, že pozemek je napojitelný na dané sítě v příslušné kapacitě," upozorňuje Hendrich.<br /> <br /> Jinak by kupní smlouva na pozemky na výstavbu měla zahrnovat stejné body jako v případě kupní smlouvy na byt. Kupující by měl trvat na zaplacení kupní ceny až poté, co z předložených listin (zejména z výpisu z katastru nemovitostí a kupní smlouvy opatřené doložkou katastrálního úřadu) vyplývá, že převáděný pozemek není zatížen žádnými právy třetích osob. Těmi mohou být podle Hendricha například věcná břemena či zástavní práva. Do té doby by měl být obnos dočasně v úschově u notáře nebo advokáta.<br /> Zdroj: Ihned<br /> autor: Martina Marečková<br />
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]