Privatizace obecních bytů provázejí spory

PARADOX. Města za levno obecní byty zprivatizují a pak za draho staví startovací byty nebo nové sídlo radnice včetně obchodních a kancelářských ploch.

HN.IHNED.CZ 16. 3. 2011 <br /> Obce a města za posledních dvacet let zprivatizovaly většinu bytového fondu za zlomek jeho dnešní tržní ceny. Z těchto výnosů pak někdy financují výstavbu nových bytů. To je případ i Brna, které minulý týden schválilo výstavbu startovacích bytů, jejíž náklady přesáhnou částku 151 milionů korun bez DPH.<br /> <br /> "Vzhledem k tomu, že politika státu není posledních šest let vstřícná vůči obcím na dotace pro bytovou výstavbu, je to pro nás jediný zdroj, který můžeme použít," řekl HN Oliver Pospíšil (ČSSD), náměstek primátora města Brna. "Zbavujeme se za výhodných cen bytů a pak je za draho nakupujeme. Nechápu tento krok, zejména když se očekává oživení realitního trhu v souvislosti s vyšší sazbou DPH," oponuje zastupitel brněnské TOP 09 Jaroslav Kacer. Právě on si v úterý vyzvedl oznámení o přijetí podnětu k šetření veřejné zakázky na dodavatele startovacích bytů v Brně, který na Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) minulý týden poslal. "Nemáme nic proti výstavbě startovacích a sociálních bytů, ale má to být ekonomicky výhodné," řekl Kacer s tím, že problém spočívá v zadání tenderu, kdy není mj. jasné, kolik bytů hodlá město od dvou subjektů - vítězů zakázky - koupit. Zakázku kritizovala také Komora architektů, podle níž způsob výběru dodavatelů neposkytl prostor kvalitní architektuře. Koalice kritiku odmítá.<br /> <br /> ÚOHS se však podnětem souvisejícím s privatizací bytů nezabývá poprvé. Před necelým rokem udělil antimonopolní úřad radnici Prahy 3 pokutu 70 tisíc korun za způsob, jakým pověřila soukromou společnost prodejem 384 bytů a 51 nebytových prostor.<br /> <br /> Ve veřejné zakázce města Brna zvítězily firmy Reko a sdružení firem Impera, které pro město postaví po jednom bytovém domě na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem. Výstavbu prvního z nich má společnost Reko zahájit v dubnu 2011 a dokončení lze očekávat za jeden rok. Cena za metr čtvereční garsonek a dvoupokojových bytů, jež město bude následně pronajímat za 50 korun za metr čtvereční, město vyjde na 33 tisíc, v případě druhého domu investora Impera na necelých 35 tisíc korun za metr čtvereční. "Na lokalitu Kamechy je tato cena v pořádku," uvedl Dušan Přikryl, obchodní ředitel brněnské realitní kanceláře Gaute. Brno přitom vlastní pozemky, na kterých by si mohlo nechat byty postavit levněji, oponuje Kacer, jenž považuje za zbytečný luxus u sociálních bytů 24 garážových stání. Také podle Přikryla by město mohlo dosáhnout nižší ceny za metr čtvereční, jestliže by si nechalo byty vybudovat na vlastních pozemcích, ale ne výrazněji.<br /> <br /> Podle poznatků ministerstva pro místní rozvoj (MMR) města převážně volí privatizaci bytů stávajících nájemníků, řekl mluvčí MMR Jan Dvořák s tím, že jiné způsoby prodeje bytů se objevují spíše v jednotkách procent. To je ostatně i případ Brna. "Brněnská privatizace je nastavena směrem k nájemníkům," řekl Pospíšil. Město s prodejem obecních bytů dlouho otálelo, podstatněji jej rozjelo až před dvěma lety. "Byly městské části, které se domnívaly, že není rozumné privatizovat vůbec, a na druhé straně extrém těch, které si nechaly zprivatizovat celý bytový fond. Ani jedno není dobré. Jsou situace, kdy městská část potřebuje řešit bydlení," říká Pospíšil s tím, že Brno-Bohunice si nechalo kompletně zprivatizovat bytový fond a "občas se dostane do nějakého problému".<br /> <br /> Brno z privatizace obecního bytového fondu jen za poslední dva roky utržilo přes 2,7 miliardy korun. Město mívalo jeden z nejvyšších podílů obecních bytů z celkového počtu bytů v Brně. Ke konci roku 2009 to byla celá čtvrtina všech bytů. Zatímco v roce 2008 získalo Brno privatizací přes 327 tisíc korun, v roce 2009 již téměř 960 tisíc korun a loni pak 1,45 miliardy korun.<br /> <br /> Od roku 1997 do konce loňského roku město prodalo celkem 20 355 bytů, uvedl Jiří Lahoda, vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna. Podle Pospíšila zbývá doprivatizovat zhruba čtyři tisíce bytů. V průměru se cena za metr čtvereční privatizovaných bytů pohybuje kolem osmi tisíc korun za metr čtvereční. "Nechci tvrdit, že je privatizace bytů něco, co je v této fázi extrémně výhodné pro město, ale je to jakési plnění slibů, které ČSSD nedala, protože v době, kdy se privatizace dělala, jsme seděli v opoziční lavici," říká Pospíšil. "Od samého začátku je výnos z privatizace soustředěn ve Fondu bytové výstavby, neztrácí se v běžném účtu," ubezpečuje.<br /> <br /> Komplexní údaje o privatizaci obecních bytů chybějí<br /> <br /> Údaje o příjmech z privatizace bytů se u nás nikde centrálně neevidují. Výběr způsobu prodeje obecních bytů je v rukou jednotlivých místních samospráv. Ústav územního rozvoje (ÚUR) v Brně však pro ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) každoročně již od roku 2000 zpracovává formou dotazníkového šetření výzkum o změnách v obecním bytovém fondu ve vybraných městech. "Tento výzkum sleduje pouze určité ukazatele. Vzhledem k dobrovolnému vstupu obcí do sledování nejde historicky o reprezentativní výběr," říká mluvčí ministerstva Jan Dvořák. Do šetření jsou zařazeny hlavní město Praha, dále 23 statutárních měst a 30 dalších měst nad 2000 obyvatel. Celkem se jedná o 112 respondentů, včetně městských částí a městských obvodů. "Při zahájení šetření se nepředpokládalo, že i malé obce budou ve větším rozsahu privatizovat bytový fond," dodal Dvořák.<br /> <br /> Města, jež byla loni v dotazníkovém šetření oslovena, obhospodařují celkem 192 970 obecních bytů, což představuje pouze pět procent celkového počtu bytů v zemi, ale zároveň zhruba 42 procent z více než 457 tisíc obecních bytů v ČR ke konci roku 2009. Největší počet bytů, tj. celkem 46,2 procenta, bylo převedeno do vlastnictví do roku 2001. Od té doby se dynamika privatizace obecního bytového fondu pohybuje každý rok v řádech jednotek procent a v posledních letech zpomaluje.<br /> <br /> Z posledního výzkumu ÚUR, který byl zveřejněn na konci loňského roku, vyplývá, že v roce 2009 byla ukončena privatizace 73,7 procenta bytů. Nejvíce respondentů pro ÚUR uvedlo, že očekává ukončení privatizace obecních bytů v průběhu let 2010 a 2011.<br /> <br /> Komplexnější údaje stavu počtu obecních bytů budou známy ze zpracování Sčítání lidu, domů a bytů 2011. "Obecně se ale dá říci, že dynamika počtu privatizovaných bytů u sledovaných sídel spíše klesá, což je dáno i faktem, že například u sledovaných respondentů jsou privatizovány již prakticky tři čtvrtiny původního bytového fondu obcí," řekl Dvořák.<br /> <br /> Prodej tisíce bytů v Praze 8 brzdí půjčka EIB<br /> <br /> Městská část Praha 8 v minulých letech získala z privatizace bytů přes tři miliardy korun. Část z nich použije na financování výstavby multifunkčního centra na Palmovce, jehož součástí bude i sídlo nové radnice. Náklady na výstavbu projektu Nová Palmovka včetně projektové dokumentace mají dosáhnout 1,13 miliardy korun. Z pronájmu komerčních prostor městská část každoročně získá smluvně garantovaný výnos přes 50 milionů korun.<br /> <br /> Letos pak Praha 8 hodlá získat z privatizace bytů okolo jedné miliardy korun. "Tyto prostředky jsou v menší míře určeny na pokrytí běžných výdajů a dále na investice, které městská část hodlá uskutečnit v roce 2011 a 2012," říká místostarosta Michal Šustr (TOP 09). K největším investicím patří dům s pečovatelskou službou na rozhraní Libně a Kobylis, investice do kamerového systému a oprav škol, dodal Šustr.<br /> <br /> Další byty, jež Praha 8 vlastní v menší části Libně a v Karlíně, v současné době privatizovat nemůže, ačkoli je o to ze strany nájemníků velký zájem. Hlavní město Praha totiž dalo tyto byty do zástavy Evropské investiční bance (EIB) po povodních v roce 2003, když EIB městu poskytla na obnovu poničeného území půjčku zhruba ve výši 550 milionů korun. "Ta nejzajímavější část prodeje městských bytů nastane v případě, že se nám nějak podaří vyřešit půjčku od EIB ," uvedl HN Šustr. Zastupitelé MČ Prahy 8 proto nedávno na magistrátu jednali o možnosti splátky této půjčky a podle Šustra očekávají vyjádření EIB v polovině dubna. "Možností, jak splatit půjčku, je několik, ale jako nejschůdnější se jeví financování z prodeje těchto bytů," řekl Šustr.<br /> <br /> Zájmem Prahy 8 podle Šustra je získat z prodeje bytů co největší výnos. "Pokud bychom to prodali příliš levně, tak by to zároveň mělo další dopad na případné developerské projekty v Karlíně," říká Šustr s tím, že by prodejem bytů snížili cenu na dalších šest let dopředu. "Je třeba si uvědomit, že lidé, kteří v těch bytech bydlí, tam bydlí proto, že ty domy budou někdy privatizovány," uvedl Šustr s tím, že pohádkám o tom, že se tam narodila jejich babička, se nedá vždy věřit. "Někteří se budou snažit spekulovat, takže proč to těm spekulantům dávat zadarmo. Mělo by se to prodávat za takové ceny, které by výrazně nenarušily situaci na trhu," dodal.<br /> <br /> Příliš nízké ceny za prodej těchto bytů by podle něho zpozdily výstavbu developerských projektů v karlínských prolukách na několik let. "Pokud nájemníkům začneme prodávat ty byty za cenu, která je podstatně nižší než 65 tisíc korun za metr čtvereční, tak developerům jejich podnikatelské plány plně narušíme. Na druhou stranu proluky by tam zůstaly dalších 20 let," řekl Šustr s tím, že je třeba najít správnou cenu. "Otázka tedy zní, jak to prodávat, za jakou cenu a jakou formou - jestli privatizovat do družstev, nebo do osobního vlastnictví," uzavírá.<br /> <br /> Nemáme nic proti výstavbě startovacích a sociálních bytů, ale má to být ekonomicky výhodné. <br /> Jaroslav Kacer, zastupitel brněnské TOP 09<br /> <br /> Některé městské části nechtěly privatizovat vůbec, jiné si nechaly zprivatizovat celý bytový fond. Ani jedno není dobré. <br /> Oliver Pospíšil, brněnský radní (ČSSD)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> PLNĚNÍ SLIBŮ <br /> Nechci tvrdit, že privatizace bytů je něco, co je v této fázi vždy extrémně výhodné pro město. Je to jakési plnění slibů, říká brněnský radní Oliver Pospíšil (ČSSD). <br /> foto: HN - René Volfík<br /> <br /> Sdílet Autor/ři: Martina Marečková<br /> www.ihned.cz/autori (přečteno 749x) Sdílet článek VYTISKNOUT ULOŽIT POSLAT PŘIDAT NÁZOR PŘIDAT NÁZOR Google Linkuj.cz Reddit del.icio.us Jagg.cz Přidat.eu furl yahoo! digg vybrali.sme Uložte si či sdílejte článek v sociální síti (po registraci zdarma)<br /> reklama<br /> <br /> <br /> Předplaťte si Hospodářské noviny a získejte přístup do online archivu ZDARMAKONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET<br /> ETARGET odkazy Přidat inzerát <br /> <br /> Dotace pro firmyKomplexní zajištění administrativy. Kvalitně a s vysokou úspěšností!<br /> <br /> ByTy MalešiceNový projekt plný zeleně startuje s cenou od 1.383.005, - Kč!<br /> <br /> Last minute dovolená z NěmeckaSkutečné last minute zájezdy za neskutečné ceny. Ušetříte tisíce!<br /> <br /> Termínované vklady RBs dvojnásobným úrokem za první měsíc! Bonusový vklad od Raiffeisenbank.<br /> <br /> Byty k prodeji i pronájmuz celé ČR na jednom místě! Pohodlný způsob jak najít skvělé bydlení<br /> <br /> <br /> přidej nový odkaz<br /> KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET<br /> <br /> DISKUSE<br /> Zpět na článek Přidat názor příspěvků v diskusi: 0 Článek neobsahuje komentáře. Autor: <br /> E-mail: Zveřejnit: Zasílat reakce: <br /> Město: <br /> Titulek: <br /> Text: <br /> zbývá 1800 znaků <br /> Vložit příspěvek <br /> Zpět na článek Přidat názor <br /> Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.<br /> Zdroj: ihned.cz
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]