Brno 11.9.2007 – Další zajímavá dražba v Brně.

Obchodní dům „Lerk“ v Brně na Rokytově ulici možná získá nového majitele. Po vyřešení táhlých soudních sporů v konkurzu na podnikatele Bořivoje Krestu, přistoupila konkurzní správkyně JUDr. Svatava Míčková k prodeji tohoto obchodního domu, kterým pověřila

Konkurz na majetek Bořivoje Kresty, byl Krajským soudem v Brně prohlášen již v roce 1999. Třináct věřitelů si přihlásilo pohledávky v úhrnné výši 39 754 717,00 Kč. Až nyní však mohla správkyně konkursní podstaty JUDr. Míčková přistoupit k jeho zpeněžení. <br />Čtyřpodlažní obchodní dům Lerk, je jeden z prvních obchodních domů postavených v 90. letech na území města Brna, jeho odhadnutá cena k dnešnímu dni činí 47 mil. Kč. Má cca 4.000 m2 ploch a je z větší části pronajat. Jeho atraktivitu by do budoucna mohl ještě zvýšit hlavní brněnský silniční okruh s tunelem pod Vinohrady, který je plánován v jeho těsné blízkosti. Dle vyjádření zástupů společnosti GAUTE bude prodej uskutečněn veřejnou dražbou, která proběhne v rámci aukčního dne 20.9.2007 v sídle společnosti, na ulici Lidická 26 v Brně. Případný zájemce o koupi si musí připravit minimálně 29,9 mil. Kč, což je vyvolávací cena.<br /><br /><br />Další informace obdržíte osobně v sídle společnosti GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno nebo telefonicky na čísle: 541 213 390 případně na www.gaute.cz.
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]