Změny v daních u novostaveb

Poslanci v prvním čtení podpořili vládní návrh, který ruší osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb. Návrh současně ruší osvobození u staveb zateplených na základě stavebního povolení.

Praha, 5. 11. 2008<br /> Novostavby jsou podle platného zákona osvobozeny od daně na 15 let od kolaudace. Pětileté osvobození platí pro stavby, které jejich majitelé zateplili. V prvním případě budou moci poplatníci využít osvobození od daně naposledy v roce 2009, v druhém případě jim skončí v roce 2012. Výnos daně z nemovitostí je příjmem obcí a ty by tak od roku 2010 mohly dostávat celkem o 60 milionů korun více. Vláda v důvodové zprávě tvrdí, že poplatníci, kteří bydlí v uvedených stavbách, sice využívají veřejné služby zajišťované obcemi, ale nepřispívají na ně. <br /> <br /> Sněmovna v prvním čtení podpořila rovněž novelu zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Ta mimo jiné slaďuje tuzemské podmínky s ostatními členskými státy Evropské unie. Podmínky pro osvobození od majetkových daní, které se vážou na pobyt nebo sídlo, by měly být stejné pro všechny členské státy. Od darovací daně by měly být stejným způsobem osvobozeny například dary na veřejně prospěšné účely a od daně z převodu nemovitostí by měly být osvobozeny převody nemovitostí do vlastnictví <br /> Zdroj: PravniRadce.iHNed.cz 3. 11. 2008 07:53
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]