Finanční kompas: Daň v nemovitosti

V roce 2008 jsem se stal majitelem nemovitosti - bytu. Musím v roce 2009 zaplatit daň z nemovitosti za předchozí rok? Do kdy a jakým způsobem?

Poradna<br /> Jan Pavlíček, Praha <br /> <br /> Daň z nemovitosti se platí na každý kalendářní rok dopředu, a to podle stavu k 1. lednu daného roku. Pokud jste byt koupil v průběhu roku 2008, daň budete platit pro zdaňovací období 2009. <br /> <br /> Přiznání k dani z nemovitosti musíte podat do 31. ledna zdaňovacího období, samotnou daň je nutné zaplatit do 31. května 2009. Nedodržení termínu daňového přiznání může vyústit ve zvýšení daňové povinnosti o 10 procent, v praxi ale finanční úřady bývají tolerantní. <br /> <br /> Daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném ministerstvem financí. Formulář a pokyny k jeho vyplnění jsou k dispozici na každém finančním úřadu. <br /> <br /> Dnes odpovídá: <br /> Ondřej Jakob <br /> tiskový mluvčí Ministerstva financí ČR <br /> <br /> zdroj: ihned.cz
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]