Lidé získají čas na převod bytů

Obyvatelé družstevních bytů, kteří v minulosti požádali o převod bytu do osobního vlastnictví a hrozilo jim, že budou mít na uplatnění práva na převod už pouze rok, mohou být klidní. Lhůta na převod se nejspíš prodlouží do roku 2040.

O prodloužení včera rozhodli poslanci, kteří novelu zákona o vlastnictví bytů poslali do Senátu. V Česku nyní existuje více než 700 tisíc družstevních bytů. <br /> <br /> "Včerejší rozhodnutí znamená, že tomu, kdo podal výzvu o vydání bytu do vlastnictví a ta výzva byla uznána, se nyní prodloužila lhůta pro faktický převod bytu," řekla poslankyně Zdeňka Horníková, která spolu s poslancem Oldřichem Vojířem návrh předkládala. <br /> <br /> Jestliže zákon schválí Senát a podepíše ho prezident, začne platit od začátku příštího roku. <br /> <br /> Některá družstva se doposavaď chovala nečinně, i když věděla, že se lhůta pro převod krátí. U některých komplikovaly převod nesplacené dluhy v bance. Novela má však družstva donutit k akci. <br /> <br /> Jestliže nájemník o převod požádá a splní všechny povinnosti, bude mít družstvo na převod deset měsíců. Poté bude muset platit pokutu sto korun za každý den prodlení. <br /> <br /> Nový zákon navíc družstvům nařizuje, aby do deseti měsíců zapsaly všechny byty do katastru nemovitostí. Jestliže tento požadavek nesplní, budou jim hrozit další sankce. <br /> <br /> Obyvatelé bytů, kteří nestihli požádat o převod bytu do vlastnictví do roku 1995, už však nyní žádat nemohou. Poslanci neschválili prolomení tehdejší lhůty. "Valná většina družstev si však už sama dala do stanov, že budou převádět i byty nájemců, kteří si nestihli požádat," řekl Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev. <br /> Zdroj: ihned.cz<br /> Autor/ři: Jan Záluský
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]