Prodej majetku firmy Raposklo Rapotín.

Společnost Gaute, pověřena prodejem majetku společnosti Raposklo Rapotín, jednoho z nejvěších výrobců osvětlovacího skla v České republice zahájila výběrové řízení na prodej soboru movitých věcí, nehmotných věcí a nemovitostí firmy Raposklo.

Brno, 19.8.2009 – Jeden z největších výrobců osvětlovacího skla v české republice firma RapoSklo spol. s r. o. se sídlem v Rapotíně, okr. Šumperk jde do prodeje v rámci konkurzního řízení. Krajský soud v Brně prohlásil konkurz na majetek tradičního producenta sklářských výrobků se 180-letou tradicí dne 19. května 2008. Do konkurzního řízení přihlásilo svoje pohledávky 205 věřitelů v úhrnné výši 155 mil Kč. Celý areál je nabízen jako souhrn nemovitostí, který tvoří téměř 100 000 m2 pozemků a budov, včetně strojů, zásob, ochranné známky atd. Podnik se prodává formou výběrového řízení, jež má být ukončeno 16.9.2009. Prodejem byla pověřena brněnská společnost Gaute, a.s., minimální kupní cena nebyla stanovena, přičemž věřitelé vyhodnotí nabídky jednotlivých zájemců. <br /> Společnost Raposklo téměř 80% své produkce vyvážela do zahraničí a dosahovala průměrného ročního obratu 5 mil. EUR. Činnost podniku s 120 zaměstnanci byla zastavena začátkem roku 2009. Dle sdělení zástupců společnosti GAUTE, a.s. může být část podniku zajímavou investicí pro subjekty, které chtějí pokračovat ve sklářské výrobě, ale i pro realitní investory, díky rozsáhlému areálu na jehož část je projednávána změna územního plánu pro bydlení.<br /> Zprávu vydala aukční a realitní společnost Gaute
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]