Společnost Gaute byla pověřena prodejme objektu přádelny v Náchodě

BARTOŇ-textilní závody a.s. prochází restrukturalizací a ze dvou výrobních závodů přesouvá svoji výrobu pouze do jednoho.

Náchod 2.11.2009 / BARTOŇ-textilní závody a.s. prochází restrukturalizací a ze dvou výrobních závodů přesouvá svoji výrobu pouze do jednoho. Společnost založená restituentem a pozdějším majoritním akcionářem J.M.Bartoněm-Dobenínem v roce 1992, mající počátek rodinného podniku v Náchodě již v roce 1867, je významným evropským výrobcem podkladových tkanin pro smirky. Společnost je zaměřena výrazně proexportně. V letech 2008 a 2009 dodává své výrobky k dalšímu průmyslovému zpracování do všech trvale obydlených kontinentů světa s výjimkou Austrálie. Podíl produkce na export v roce 2008 dosáhl 68% a během devíti měsíců letošního roku překročil 78%. Probíhající světová hospodářská krize však doléhá i na tohoto tradičního výrobce, který v červenci 2009 trvale ukončil výrobu ve své přádelně bavlny v Náchodě-Starém Městě. Zachovalou a zrekonstruovanou budovu přádelny s cca 22.000 m2 využitelných ploch, která dominuje příjezdu do města u hlavní silnice od Hradce Králové dál směrem na Polsko, se nyní její vlastník rozhodl prodat ve výběrovém řízení, jehož organizací byla pověřena brněnská realitní společnost GAUTE, a.s. V současnosti částečně pronajatý objekt může být vzhledem k dobré dostupnosti a svému vhodnému dispozičnímu řešení využit pro obchodní, administrativní, skladové i výrobní účely.
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]