Aukce ve prospěch koncertního klavíru Bösendorfer pro divadlo Reduta

Dne 12. května se v prostorách velkého sálu nově opraveného a v loňském roce slavnostně otevřeného divadla Reduta na Zelném trhu uskuteční benefiční aukce uměleckých děl a dalších předmětů.

Brňané nakloněni hudbě a brněnskému kulturnímu životu vůbec a nejen oni, se tak mohou vydražením některého z celkem asi padesáti nabízených předmětů, věnovaných samotnými výtvarníky, sběrateli , mecenáši a vyrobených handicapovanými dětmi z Denního stacionáře v Třebíči a z Výtvarné dílny Dětské fakultní nemocnice v Brně, podílet na zkvalitnění a pozvednutí kulturního života ve městě Brně.
Celou tuto akci pořádá společnost Gaute ve spolupráci s Rotary clubem Brno City, za přispění dalších brněnských firem. Večer bude zahájen v 19,00 hodin a bude volně přístupný pro všechny milovníky umění jak výtvarného, tak hudebního a pro všechny , kteří mají zájem tuto jistě dobrou věc podpořit. Celý večer doprovodí svým vystoupením sólisté Janáčkovy opery Národního divadla v Brně a to s arií Cherubína z Figarovy svatby Wolfganga Amadea Mozarta a s árií Sexty z Tita téhož autora Jana Štefáčková a klavíristka Jitka Zejdová, dále pak zazní Balada ze Sonáty pro housle a klavír Leoše Janáčka, kterou přednesou houslista Karel Mitáš a klavíristka Dagmar Briškárová.
„ Ještě jednou všechny srdečně zveme, aby přišli, prožili jistě příjemný večer a především podpořili dobrou věc.“ Více informací o celé akci najdete na internetových stránkách www.aukce-charita.cz.
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]