DLOUHOLETÁ TRADICE A DŮVĚRA NAŠICH KLIENTŮ ZAVAZUJÍ

Dlouholetá tradice a stabilní tým makléřů, kteří se na realitním trhu pohybují několik let zaručuje bezpečný prodej a koupi Vaší nemovitosti.

Makléř, který nemá dostatek zkušeností, ještě před týdnem vás obsluhoval v restauraci, nebo řídil autobus je na tom podobně jako vy. Minimum znalostí a zkušeností z realitního trhu a realitní praxe.

Co pro vás naopak zajistí makléř znalý problematiky realitního trhu a nemovitostí ? V prvé řadě je to prověření právního stavu nemovitosti. Že nevíte co si pod tím představit? Níže uvádíme několik situací a právních vad, které by mohly hladký průběh prodeje a koupě nemovitosti ohrozit a je tedy vhodné na ně upozornit:

- Shoduje se vlastník zapsaný v listu vlastnictví s fyzickým prodávajícím ?

- Je nemovitost vlastněna pouze jedním vlastníkem ?

- Je ve společném jmění manželů a všechny dokumenty spojené s převodem vlastnictví tedy musejí podepsat oba manželé aby byla případná smlouva platně uzavřena ?

- Je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví a je tedy třeba uplatnit zákonné případné smluvní předkupní právo ostatních spoluvlastníků? Znáte podmínky, za kterých je třeba předkupní právo uplatnit?

- Je nemovitost předmětem zástavy, exekuce případně zapsaná v majetkové podstatě? Lze takto zatíženou nemovitost vůbec prodat?

- Jsou zřízena věcná břemena a jak ovlivní hodnotu prodávané či kupované nemovitosti?

Tyto a mnoho dalších otázek musí být před každým prodejem či koupí nemovitosti pečlivě prověřeny. Dobrý makléř by měl mít několikaleté zkušenosti , díky kterým neopomene žádnou z výše uvedených a případných dalších právních vad prověřit, upozornit na ni, případně vhodně poradit s dalším postupem.

Příště podrobněji upozorníme na další možná rizika související s právním a technickým stavem nemovitosti.

Máte konkrétní dotaz v souvislosti prodejem či koupí nemovitosti? Pak nám napište a mi jej zodpovíme a možná se stane tématem našeho příštího článku.

imageLenka Zavřelová

[email protected]

 

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]