Dražby, Pozemky pro komerci, 6868 m²

6868 m², Praha - Praha-Dolní Měcholupy

Veřejná dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id.2/3, orná půda o celkové výměře: 6.868 m2, obec Praha, k.ú. Dolní Měcholupy, kraj Hlavní město Praha

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6684

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: OSINEK, a.s. MSPH 92 INS 2879/2017

Předmět dražby:
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 na věci nemovité, a to: - pozemku parc.č. 586/50, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1949 pro katastrální území Dolní Měcholupy a obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Pozemek má tvar obdélníka s podélnou osou ve směru JZ – SV, pozemek má přibližně rozměry 166 * 42 m a je rovinatý. Pozemek leží jižně od komunikace K..

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6684

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: OSINEK, a.s. MSPH 92 INS 2879/2017

Předmět dražby:
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 na věci nemovité, a to: - pozemku parc.č. 586/50, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1949 pro katastrální území Dolní Měcholupy a obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Pozemek má tvar obdélníka s podélnou osou ve směru JZ – SV, pozemek má přibližně rozměry 166 * 42 m a je rovinatý. Pozemek leží jižně od komunikace K lesíku, při místní komunikaci beze jména a to na její levé straně, poblíž skladového areálu. Celá lokalita je na severní straně ohraničena stavbami bydlení, na ostatních stranách je otevřený prostor s výjimkou skladové areálu jižně od pozemku. Na pozemku nejsou postavené stavby, jsou zde náletové dřeviny.
Příjezd k pozemku je po nezpevněné komunikaci 792/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace), kde vlastnický podíl o velikosti 1/2 vlastní Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad.
Z tohoto pozemku je k oceňovanému pozemku dále přístup přes poz. parc. čís. 792/18 – ostatní plocha (ostatní komunikace) jiného vlastníka (LV 454) v délce cca 7 m – není právně vyřešený.

Celková plocha pozemku: 6.868 m2, GPS: N 50°4.18400', E 14°33.77617'

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 20.03.2022: 22.582.000,- Kč.
Podrobný popis předmětu dražby naleznete v Znaleckém posudku a Dražební vyhlášce níže mezi přiloženými soubory.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 22.08.2022 v 10:00 hod.
II. prohlídka - dne 05.09.2022 ve 10:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na místě GPS N 50°4.18400', E 14°33.77617', s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Datum zahájení dražby: 08.09.2022
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.
Datum ukončení dražby: 08.09.2022 Čas ukončení dražby: 14:00 hod. (automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 22,582.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 500.000,-Kč

Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Evid. číslo51883
Kategorie Pozemky pro komerční výstavbu 
Lokalita Praha - Praha-Dolní Měcholupy 
Okres  
Plocha pozemku 6.868 m² 
 vyhlášeno 
Druh dražby dobrovolná 
Místo konání dražby www.verejnedrazby.cz/6684 
Datum konání dražby 8. září 2022 13:00 
Termín 1. prohlídky 22. srpen 2022 10:00 
Termín 2. prohlídky 5. září 2022 10:00 
Aukční jistina 500 000 Kč 
Znalecký posudek 22 582 000 Kč 
Minimální příhoz 10 000 Kč 

Kontaktujte makléře

Andrea Šálovská

+420 732 430 136

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]