Dražby, Pozemky - zahrady, 1560m²

1560m², Praha - Praha 9

Prodej pozemku o celkové výměře 1 560m2, zahrada v k.ú. Hrdlořezy obec Praha

Jedná se o svažitý pozemek se severní orientací, uceleného protáhlého obdélníkového tvaru, který na severní (kratší) straně o šířce cca 17,5 m sousedí s přístupovou komunikací. Součástí pozemku je zděná stavba zahrádkářského domku o zastavěné ploše cca 30 m2, která je postavena přibližně ve středové části pozemku. Jedná se o přízemní objekt se sedlovou střechou, krytou vlnitou azbestocementovou krytinou. Stavba ve špatném až havarijním stavebně technickém stavu, stavba není předmětem evidence v katastru nemovitostí.

Na pozemku jsou dále postaveny venkovní úpravy malého rozsahu. Jedná se o částečné oplocení pozemku, vstupní branku a vodoměrnou šachtu. Vše ve špatném technickém..

Jedná se o svažitý pozemek se severní orientací, uceleného protáhlého obdélníkového tvaru, který na severní (kratší) straně o šířce cca 17,5 m sousedí s přístupovou komunikací. Součástí pozemku je zděná stavba zahrádkářského domku o zastavěné ploše cca 30 m2, která je postavena přibližně ve středové části pozemku. Jedná se o přízemní objekt se sedlovou střechou, krytou vlnitou azbestocementovou krytinou. Stavba ve špatném až havarijním stavebně technickém stavu, stavba není předmětem evidence v katastru nemovitostí.

Na pozemku jsou dále postaveny venkovní úpravy malého rozsahu. Jedná se o částečné oplocení pozemku, vstupní branku a vodoměrnou šachtu. Vše ve špatném technickém stavu. Vodoměrná šachta je z části zasypaná a původní přípojka zahradního vodovodu je dnes nefunkční. Hlavní vodovodní řad byl vybudován v letech 1990-1991 a vede podél účelové komunikace směrem k potoku. Samotná přípojka nebyla vybudována v nezámrzné hloubce a na zimu se voda uzavírala. Přesná poloha vedení přípojky vody nebyla zjištěna. V lokalitě není možnost napojení na el. energii, plyn ani splaškovou kanalizaci. Součástí pozemku jsou trvalé porosty převážně náletového charakteru.

Celková plocha pozemku: 1560 m2

Adresa: zahradní osada Hrdlořezy
GPS: N 50°5.84315', E 14°30.91817'

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 21.10.2021: 1.560.000,- Kč.

Znalecký posudek naleznete níže mezi přiloženými soubory.

Podrobný popis předmětu dražby naleznete ve Znaleckém posudku a Dražební vyhlášce níže mezi přiloženými soubory.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 30.11.2021 ve 12:00 hod.
II. prohlídka - dne 07.12.2021 ve 12:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. zahradní osada Hrdlořezy, GPS: N 50°5.84315', E 14°30.91817', s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Evid. číslo51644
Kategorie Pozemky - zahrady 
Lokalita Praha - Praha 9 
Okres Hlavní město Praha 
Plocha pozemku 1.560 m² 
 vyhlášeno 
Druh dražby dobrovolná 
Místo konání dražby www.verejnedrazby.cz/A6418 
Datum konání dražby 15. prosinec 2021 13:00 
Termín 1. prohlídky 30. listopad 2021 12:00 
Termín 2. prohlídky 7. prosinec 2021 12:00 
Aukční jistina 220 000 Kč 
Znalecký posudek 1 560 000 Kč 
Minimální příhoz 5 000 Kč 

Kontaktujte makléře

Andrea Šálovská

+420 732 430 136

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]