Dražby, Rodinné domy, 41m²

41m², Chmelova 109/16, Třebíč - Jejkov

Prodej spoluvlastnického podílu id.2/3 RD Třebíč - Jejkov, ul. Chmelova

Předmětem dražby je podíl o velikosti id. 2/3 na rodinném domě a pozemku ve městě Třebíč, kraj Vysočina.
Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6268
Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Michal Blaha, Renata Blahová, KSBR 27 INS 19533/2020
Předmětem dražby je věc nemovitá, a to je podíl ve výši id. 2/3 na nemovité věci – pozemku parc.č. St. 171/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 109, bydlení, v části obce Jejkov, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 18777 pro katastrální území a obec Třebíč, vedeno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třebíč, to vše se všemi součástmi a..

Předmětem dražby je podíl o velikosti id. 2/3 na rodinném domě a pozemku ve městě Třebíč, kraj Vysočina.
Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6268
Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Michal Blaha, Renata Blahová, KSBR 27 INS 19533/2020
Předmětem dražby je věc nemovitá, a to je podíl ve výši id. 2/3 na nemovité věci – pozemku parc.č. St. 171/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 109, bydlení, v části obce Jejkov, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 18777 pro katastrální území a obec Třebíč, vedeno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třebíč, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.
Dům je situován východním směrem od nejužšího centra města. Jedná se o řadový vnitřní nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům. Je přístupný po místní komunikaci z ulice Chmelova, ze severní strany přes venkovní schody a oplocenou předzahrádku. Na jižní straně je malý dvorek, který je zastavěn přístřeškem. Na dvůr navazuje skalní masív. Dům je situován v mírně svažitém území.
Dispozice: 1.NP: vstup ze severního průčelí z ulice, průběžná chodba do dvora, z chodby přístupná kuchyň s jídelním koutem, za ní obývací pokoj, obě místnosti okna do ulice, na konci chodby je koupelna se záchodem. Nad celou půdorysnou plochou 1.NP je stavebně neupravená půda s přístupem ze dvora. Na jižní straně od domu je malý dvorní trakt, který je zastřešen přístřeškem s malou zděnou částí, vše ve špatném stavu. Před domem je oplocená předzahrádka zajištěná opěrnou zdí. Vstup po venkovních schodech.
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.
Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Evid. číslo51611
Kategorie Rodinné domy 
Lokalita Chmelova 109/16, Třebíč - Jejkov 
Okres Třebíč 
Velikost 1 pokoj 
Plocha užitná 41 m² 
Plocha pozemku 96 m² 
Plocha zastavěná 51 m² 
Počet podlaží 
Stav objektu Dobrý 
Budova Cihlová 
Typ domu Přízemní 
Poloha objektu Řadový 
En. náročnost b. G (PENB nedodán) 
 vyhlášeno 
Druh dražby dobrovolná 
Místo konání dražby https://www.verejnedrazby.cz/A6268 
Datum konání dražby 9. listopad 2021 13:00 
Termín 1. prohlídky 19. říjen 2021 13:00 
Termín 2. prohlídky 2. listopad 2021 13:00 
Aukční jistina 200 000 Kč 
Znalecký posudek 708 000 Kč 
Minimální příhoz 10 000 Kč 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]