Dražby, Sklady, 315m²

315m², Žižkova, Velké Popovice

Veřejná dražba - skladovací budova s pozemkem, zastavěná plocha 315 m², pozemky celkem 389 m², Velké Popovice, Praha - východ

Veřejná dražba - skladovací budova s pozemkem, zastavěná plocha 315 m², pozemky celkem 389 m², Velké Popovice, Praha - východ

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6419

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: ANILO DRINKS, s.r.o., KSPH 67 INS 5459/2020

Předmět dražby:

- pozemek parc.č. St. 577, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití technická vybavenost
- pozemek parc.č. 204/8, ostatní plocha, jiná plocha,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2419 pro katastrální území a obec Velké Popovice, u Katastrálního úřadu pro..

Veřejná dražba - skladovací budova s pozemkem, zastavěná plocha 315 m², pozemky celkem 389 m², Velké Popovice, Praha - východ

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6419

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: ANILO DRINKS, s.r.o., KSPH 67 INS 5459/2020

Předmět dražby:

- pozemek parc.č. St. 577, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití technická vybavenost
- pozemek parc.č. 204/8, ostatní plocha, jiná plocha,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2419 pro katastrální území a obec Velké Popovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-východ, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím (to vše dále také jen jako „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a lokality:

Oceňované nemovité věci se nacházejí v severní části obce, v bytové zástavbě. Jedná se o klidnou lokalitu, bez rušivých vlivů. Nemovitosti jsou přístupné ze zpevněné komunikace, je vybudováno veřejné osvětlení, ulice jsou pojmenované. Nemovitosti nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny. Zástavní práva nejsou zohledňována.

Pozemky jsou svažité s orientací k jihu. Pozemek parc. č. st. 577 je plně zastavěn původní stavbou technického vybavení (zřejmě výměníková stanice), dnes užívané jako sklad. Pozemek parc. č. 204/8 je navazujícím pozemek ostatní plochy, je zatravněný.

Stavba je zděná, stropy železobetonové, střecha téměř plochá, zřejmě s plechovou krytinou. Vnější omítky břízolit, bez zateplení, s keramickými obklady. Vnitřní povrchy štukové. Podlahy převážně betonové, v části s prkny. Okna luxfery, dveře plechové, vrata plechová a rolovací. V místě je možné napojení na kompletní inženýrské sítě, v objektu byla zjištěna přípojka elektřiny (nyní odpojená), hydrant, zbytky rozvodů topení, na stavbě je zvenčí plynový pilíř. Budova je zabezpečená alarmem.
Stavba je členěná na 2 místnosti – hlavní skladovací 167,1 m2, a vedlejší, z části skladovací, z části bez využití, o výměře 114,5 m2, přičemž cca polovina tohoto prostoru je snížená.

Stáří objektu je odhadnuto na 40-50 let. Objekt je celkově v horším stavu, dle informací objednatele v minulosti vyhořel, nyní je však zjevně částečně opraven a využíván, byť se jedná spíše o podstandardní skladovací prostory. Je zašlá fasáda, poškozené klempířské prvky, v interiéru zašlé povrchy (omítky i podlahy), se stopami zatečení, u vstupu je patrná významnější zemní vlhkost.

Na předmět dražby nebo jeho části nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:

I. prohlídka - dne 11. 1. 2022 v 11:00 hod.
II. prohlídka - dne 1. 2. 2022 v 11:00 hod.

Datum zahájení dražby: 9. 2. 2022
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 9. 2. 2022
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.

Nejnižší podání: 3,130.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP: 3,130.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 250.000,-Kč

Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Evid. číslo51676
Kategorie Sklady 
Lokalita Žižkova, Velké Popovice 
Okres Praha-východ 
Plocha užitná 315 m² 
Plocha zastavěná 315 m² 
Stav objektu Dobrý 
Budova Smíšená 
Typ domu Přízemní 
En. náročnost b. G (PENB nedodán) 
 vyhlášeno 
Druh dražby dobrovolná 
Místo konání dražby www.verejnedrazby.cz/A6419 
Datum konání dražby 9. únor 2022 13:00 
Termín 1. prohlídky 11. leden 2022 11:00 
Termín 2. prohlídky 1. únor 2022 11:00 
Aukční jistina 250 000 Kč 
Znalecký posudek 3 130 000 Kč 
Minimální příhoz 10 000 Kč 

Kontaktujte makléře

Bc. Petr Stejskal

+420 739 003 015

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]