Hypotéku lze splácet také životním pojištěním

Zatím málo využívanou možností na tuzemském trhu hypotečních úvěrů je kombinace hypotéky a investičního životního pojištění.

Tato specifická varianta má své výhody i nevýhody a je určena pro užší skupinu klientů. Větší zkušenosti s kombinací těchto produktů mají lidé v Rakousku a Německu.
Kombinace je založena na principu, že klient hypoteční úvěr pravidelně neumořuje. Po celou dobu trvání úvěrového vztahu platí bance pouze úroky a vedle toho pravidelně ukládá peníze na investiční pojištění. Úvěr je pak splacen jednorázově na konci - po uplynutí dohodnuté doby splatnosti z prostředků nahromaděných na účtu investičního životního pojištění.


Proč ano

Hlavní výhodou kombinace hypotečního úvěru a investičního životního pojištění je, že peníze, které by ve standardním případě klient průběžně splácel bance a neměl by z nich žádný zisk, v tomto případě investuje a může z nich dosáhnout výnosu.
Pokud klient zvolí u investičního životního pojištění vhodnou investiční strategii, mohou nakumulované prostředky na účtu pojistky umožnit nejenom splacení jistiny hypotéky, ale dosažený výnos ještě pomůže zaplatit i část z úroků z hypotéky. V takovém případě po splacení hypotečního úvěru na účtu klienta v pojišťovně ještě zbudou nějaké prostředky. Tyto peníze pak klient může využít libovolně, například na rekonstrukci bydlení či na pořízení vybavení do domácnosti.
Výhodou u této kombinace je také výrazný daňový odpočet. Klient totiž hypotéku postupně neumořuje, nýbrž platí úroky, a to stále z celé částky úvěru. Díky tomu si může hodně snížit svůj základ daně z příjmu. Roční daňová odčitatelná položka - suma zaplacených úroků - může dosáhnout až 300 tisíc korun. Pokud by klient využil tuto odčitatelnou položku v plné výši, na daních z příjmu by za rok ušetřil až 96 tisíc korun.


Proč raději ne

Je zřejmé, že tato kombinace má také své nevýhody. Největší z nich je značné riziko - úspěch kombinace hypotéky a investičního pojištění je závislý výhradně na zhodnocení prostředků na účtu investiční pojistky. Alfou a omegou kombinace je proto vhodně zvolená strategie investování.
Výnosy z této pojistky sice mohou být v dlouhodobém horizontu relativně zajímavé, avšak je zde velké riziko, že tomu tak nebude. V takovém případě by se kombinace pro klienta stala ztrátovou volbou. Znamenalo by to, že by část hypotečního úvěru, který by nebyl pokryt penězi z investiční pojistky, musel uhradit ještě z dalších prostředků. V důsledku toho by se mu hypoteční úvěr mohl hodně prodražit. Riziko totiž nese vždy klient, nikoliv pojišťovna.
Výhodnost kombinace hypotečního úvěru a investičního životního pojištění je zcela závislá na budoucím vývoji na kapitálových trzích a to je velká neznámá. Pokud by někdo uvažoval o této variantě, měl by nejdříve velmi pečlivě prodiskutovat výhody a nevýhody s odborníkem, který má přehled o kapitálových trzích a dlouhodobě sleduje ekonomickou situaci a dokáže zájemci o tento druh finančního produktu kvalifikovaně poradit. Zdaleka ne pro každého je takový druh hypotečního úvěru vhodný.
Zdroj: www.ihned.cz, autor: Radek Šalanda
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]