Koupili jste nemovitost? Nezapomeňte to přiznat

Pokud jste prodali nebo koupili nemovitost, nebo provedli nějaké nástavby či přístavby k rodinnému domku, je pro vás datum 31. ledna více než důležité. Nejpozději v tento den je totiž třeba podat přiznání k dani z nemovitostí.

Pokud jste prodali nebo koupili nemovitost, nebo provedli nějaké nástavby či přístavby k rodinnému domku, je pro vás datum 31. ledna více než důležité. Nejpozději v tento den je totiž třeba podat přiznání k dani z nemovitostí.
Vyplnit formulář je poměrně náročné. Útěchou vám však může být, že to budete dělat pouze "jednou". Přiznání se totiž na rozdíl třeba od daně z příjmů nemusí podávat každý rok. Formulář stačí vyplnit, jen když se něco změní: majitel, výměra stavby a podobně.
Podobně jako téměř všechny daňové zákony, mění se i pravidla pro daň z nemovitostí. Vloni se zákon novelizoval hned čtyřikrát. Část změn byla spíše technického charakteru, některé však poplatníkům ulevily.
Jde-li například o pronajaté pozemky, které neměly hranice a u nichž došlo ke znovuzaměření, mohou se poplatníci stejně jako vloni dohodnout na tom, kdo bude daň platit. Týká se to především zemědělských parcel, které byly v minulosti sloučeny s ostatními a později navráceny v restituci. Jejich vlastníci se mohou domluvit s nájemcem (většinou jsou to velká družstva), že daň bude platit on.
"Dohoda mezi nájemcem a vlastníkem pozemku musí mít písemnou formu a správci daně musí být předložena vždy nájemcem pozemků, který bude plnit daňové povinnosti, a nikoli vlastníkem," upozorňuje Ministerstvo financí na svých internetových stránkách. Dohodu přitom musí úředníci letos dostat do 31. ledna, tedy ve stejné lhůtě, jako se podává daňové přiznání.
Další významnou změnu mohou majitelé nemovitostí čekat příští rok. V roce 2007 budou moci podávat spoluvlastníci některých pozemků daňové přiznání a platit daň podle svých spoluvlastnických podílů.
Posunou se i termíny, kdy bude třeba daň zaplatit. Vyjde-li daň nižší než 5000 korun, bude nutné ji zaplatit jednorázově. Ještě letos je přitom limit 1000 korun. Od roku 2007 se změní i termíny splátek daně - místo současných čtyř budou jen dva (netýká se rolníků).
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]