„Kupujeme byt v družstevním vlastnictví”

Jaké jsou hlavní rozdíly kupujeme-li byt v osobním a družstevním vlastnictví. Na co upozornit a s čím počítat v případě koupě bytu v družstevním vlastnictví? Na to se Vám pokusí dát odpověď naše specialistka na prodeje bytů, Nikola Charvátová.

„Kupujeme byt v družstevním vlastnictví”

Bytů v družstevním vlastnictví v současné době na realitním trhu ubývá. Většina vlastníků družstevního podílu využila již v minulosti možnost převodu bytu do osobního vlastnictví. Vidí v tom především větší jistoty. Přesto není třeba se družstevního vlastnictví obávat. Jde o bezpečnou a i pohodlnou formu vlastnictví, což dokazuje i fakt, že developeři se k formě tohoto vlastnictví opět vracejí. V dnešní době, toto vlastnictví přináší výhodu především pro snazší možnost financování nového bydlení, kdy je ve formě měsíčních nákladů spojených s užíváním bytu splácena také větší část celkové ceny bytu, financovaná díky družstevní výstavbě výhodnějším úvěrem.

Vlastnictví družstevního bytu v podstatě představuje, vlastnictví družstevního podílu s nímž souvisí právo na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytové jednotky odpovídající velikosti družstevního podílu. Při převodu družstevního bytu se tak na nového vlastníka převádí družstevní podíl a nikoliv samotná nemovitost, jako je tomu v případě prodeje bytu v osobním vlastnictví

Přesto jsou kupní ceny bytů družstevních a kupní ceny bytů v osobním vlastnictví v obdobné výši a není v nich téměř žádný rozdíl. Při koupi družstevního bytu je však vhodné zjistit na příslušném družstvu výši anuity tzn. výši nesplaceného úvěru, který je v případě, kdy by se byt převáděl do osobního vlastnictví nutno nad rámec kupní ceny ještě uhradit, případně formou měsíčních splátek splatit.

Členská práva a povinnosti se převádí u daného bytového družstva, převod nepodléhá schválení. Družstvu se pouze oznámí a uhradí se převodní poplatek, který zpravidla bývá ve výši do 10.000,-Kč. Při převodu družstevního bytu tak odpadá administrace související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí a čekání na zápis vlastnického práva. Družstvo vyřídí převod členských práv a povinností na počkání a ihned, nejpozději do 14-ti dnů vyhotoví novému nájemci nájemní smlouvu. V případě, že se převádí členská práva a povinnosti není s koupí a prodejem těchto práv spojena úhrada daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4%, jak je tomu u bytů v osobním vlastnictví.

Náklady spojené s užíváním družstevního bytu jsou obdobné jako náklady spojené s bytem v osobním vlastnictví. V měsíčním nájmu družstvu se hradí obdobné položky jako u bytu v osobním vlastnictví: poplatek do fondu oprav, výtah, osvětlení společných prostor, poplatek za správu domu, zálohy na vodné a stočné apod. Navíc je hrazena pouze symbolická částka připadající na daň z nemovitosti, kterou následně hradí družstvo přímo finančnímu úřadu, a která je v případě osobního vlastnictví bytu hrazena vlastníkem bytu finančnímu úřadu přímo.

Dnes je již také možné financovat koupi družstevního bytu prostřednictvím hypotečního úvěru. Většina družstev na požádání bez problémů vydá potvrzení pro finanční ústav, který úvěr poskytuje, že byt do jednoho roku převede do osobního vlastnictví. Na základě toho lze úvěr i na koupi družstevního bytu čerpat.

Pokud však plánujete družstevní byt pronajímat, počítejte s tím, že k tomu budete potřebovat souhlas družstva a ve většině případů jste povinni uhradit družstvu jednorázový poplatek za umožnění podnájmu byt. S nájemcem bytu se pak uzavírá nikoliv nájemní, ale podnájemní smlouva.

image Nikola Charvátová

specialista prodeje bytů

GAUTE, a.s.

Lidická 26, Brno

 

 

 

 

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]