Kupující až po výzvě úřadu

Při placení daně z převodu nemovitostí je vždycky první na řadě prodávající. Tuto povinnost mu ukládá zákon.

Pokud ovšem daň nezaplatí, obrátí se finanční úřad s výzvou k úhradě na kupujícího.

Podle zákona č. 357/1992 je plátcem daně z převodu nemovitostí prodávající a kupující je ručitelem, že daň bude opravdu zaplacena. Je-li vlastníků nemovitosti víc, povinnost zaplatit daň má v prvé řadě každý jednotlivý prodávající. "Pokud tak učiní kupující, je možné, že finanční úřad by tuto situaci posoudil jako dar s případným dopadem do daně darovací," upozorňuje Jaroslava Hanková z firmy Apogeo.

Spočítejte si daň z převodu nemovitosti
Prodávající by tak získal v podstatě dar od kupujícího. Z toho by pak byl nucen odvést darovací daň.

V případě, že je víc prodávajících, na daň se neskládají. Každý jednotlivě musí podat přiznání a zaplatit daň ze své části nemovitosti. Jestliže čtenář Michal tuší nebo dokonce ví, že daň nebude zaplacena, neměl by podnikat žádné vlastní kroky. Odborníci mu v tomto případě radí, aby počkal na výzvu o zaplacení od finančního úřadu.

Když daň nakonec zaplatí, může se pak domáhat uhrazení částky po prodávajícím. U nižších obnosů se ovšem nevyplatí se dále stresovat vymáháním a případným soudem.


Kdy platí daň z převodu nemovitosti kupující
Při exekucích
Vyvlastnění
Vydržení
V insolvenčním řízení
Jde-li o výměnu nemovitosti, platí daň kupující i prodávající
Pramen: Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Daň: tři procenta
Výše daně z převodu nemovitosti se vypočítává ze základu daně. Základem daně je cena, která se určí prostřednictvím znaleckého posudku. Je-li cena prodávané nemovitosti vyšší než ta ze znaleckého posudku, počítá se vždy s reálnou cenou, za kterou se nemovitost prodává.

Výpočet daně z převodu nemovitosti je vždy stejný a činí tři procenta ze zmíněného základu daně. Částku je nutné zaplatit do konce třetího měsíce od měsíce, kdy došlo k zápisu do katastru nemovitostí, případně nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Stejná lhůta také platí pro podání daňového přiznání, které musí podat prodávající. "Daňové přiznání jsou povinni podat všichni prodávající za svůj prodávaný podíl na nemovitosti," doplňuje daňový odborník Vladimír Zdražil
Zdroj: idnes.cz
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]