MF chce zachovat sníženou DPH pro výstavby bytů a domů

Resort financí navrhne vládě, aby téměř veškerá výstavba byla i nadále zařazena v nižší, pětiprocentní sazbě DPH.

Návrh definice bydlení dle sociální politiky státu bude na programu jednání vlády ČR tuto středu. Bydlení dle sociální politiky státu by umožnilo uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty u staveb pro bydlení i po roce 2007. MF tak odmítlo dřívější návrh, aby pro výstavbu bytů větších než 90 metrů čtverečních podlahové plochy a domů nad 150 metrů čtverečních byla od roku 2008 uplatněna 19procentní sazba DPH. "Stanovení určitých limitů by vedlo k jejich obcházení, nehledě k tomu, že počet nových bytů či domů překračující dříve navrhovanou hranici se staví málo," uvedl vedoucí tiskového oddělení úřadu Robert Lukášek.


Definice zpracovaná sekcí daní a cel Ministerstva financí umožňuje zahrnout do snížené sazby DPH téměř veškerou výstavbu bytů a domů pro bydlení. Jak v lednu tohoto roku zástupcům Ministerstva financí potvrdil komisař Lászlo Kovács, definice sociálního bydlení je výhradně záležitostí národní vlády, tuto definici není potřeba nijak notifikovat a Evropská komise do ní nemůže nijak zasahovat. Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič minulý týden ale prohlásil, že tento návrh může být obtížné u komise prosadit.


Rozhodnutí ministerstva vítají realitní společnosti. "Je naprosto férové, tuzemský trh s realitami ještě zdaleka není srovnatelný se státy západní Evropy, a to nejen co do počtu bytů, ale hlavně v kvalitě. Vyšší zdanění by Česku bránilo tuto kvalitu dohánět," uvedl Arnošt Hejduk ze společnosti Rooney & Bennett, která je nezávislým expertem na trh s nemovitostmi. Navrhuje dokonce, aby se vláda pokusila prosadit na výstavbu nového bydlení nulovou sazbu, podobně jako je tomu například ve Velké Británii.


Ministerstvo financí proto připravuje návrh novely zákona o DPH, na jehož základě by se uplatnila snížená sazba daně u dodání staveb pro bydlení dle sociální politiky státu, a to včetně stavebních a montážních prací, konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást zabudují nebo zamontují. Po konečném rozhodnutí vlády o definici bydlení dle sociální politiky státu se následně počítá s tím, že bude v tomto návrhu novely zákona o DPH obsažena. Současně s tím bude v přechodných ustanoveních navrženo, že u převodu bytového domu, rodinného domu a bytu, včetně převodu nedokončeného bytového domu, rodinného domu a bytu, u kterých dojde k právním účinkům vkladu do 31.12.2007, se použijí dosavadní právní předpisy (uplatní se snížená sazba daně podle dnes platných předpisů). Podle materiálu zpracovaného pro vládu je předložení návrhu novely zákona o DPH k projednání ve vládě nejpozději do 31. ledna 2007, tj. tak, aby legislativní proces mohl být ukončen do konce roku 2007.


Do konce roku 2007 je v ČR možné plošné uplatnění snížené sazby daně pro bytovou výstavbu na základě výjimky, která byla ČR udělena na přechodné období do 31.12.2007 na základě Přístupové smlouvy. Z Přílohy H Šesté směrnice ES vyplývá možnost i dalšího uplatnění snížené sazby daně u dodávek, výstavby, a přestavby staveb, které jsou součástí sociální politiky státu.


Ze současného znění zákona o DPH vyplývá, že bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejích místností a prostorů připadá víc než polovina na byty. Rodinný dům je stavba pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech domu podle zvláštního právního předpisu.
zdroj:www.ihned.cz
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]