Naxos spustil online prodej realit

Společnost Naxos spustila letos v květnu unikátní projekt prodeje nemovitostí v České republice - internetový portál online aukcí nemovitostí.

Praha, 21. září
V nabídce online aukcí je nyní 5 nemovitostí, prodáno bylo zatím 5 realit v objemu 7.000.000 Kč.

Podle obchodního ředitele Naxosu Libora Nevšímala je tento způsob prodeje nemovitého majetku maximálně transparentní a efektivní. "Účastník se může do dražby nemovitosti zapojit v kterékoli fázi, z kteréhokoliv místa na světě a v kterémkoli čase. Účastníci jednotlivých dražeb mají jedinečnou příležitost po celou dobu průběhu dražby sledovat výši konkurenčních příhozů a ovlivňovat stav dražby svými příhozy nezávisle na čase či místě," vysvětluje Nevšímal.

Novelizovaný zákon o veřejných dražbách pořádání online aukcí neřeší a tak v Čechách zatím neexistuje právní rámec, který by tuto oblast upravoval. I přesto, je společnost Naxos schopna podle Libora Nevšímala zajistit prodávajícím i kupujícím dostatečné záruky.

Online aukce je zahájena okamžikem jejího zveřejnění a probíhá formou licitace, a to buď anglickým nebo holandským způsobem. Vždy je uvedena výše minimálního a maximální příhozu, který je uživatel oprávněn učinit. V případě některých online aukcí může být požadováno i složení finanční jistoty. U těchto aukcí je pak k účasti oprávněn pouze ten zájemce, který stanovenou kauci složí na bankovní účet provozovatele systému. Konec online aukce je vždy uveden. Po ukončení online aukce systém informuje vítěze e-mailem, ve kterém je vysvětlen postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy. Celý systém online aukcí je zabezpečen prostřednictvím SSL protokolu, což je obdobný systém používaný předními bankovními ústavy ČR pro ochranu dat a osobních údajů registrovaných účastníků. Prodej probíhá ve lhůtě tří měsíců po jeho jednoměsíční přípravě a prohlídkách ve třech termínech organizovaných během prvých šesti týdnů.

Provozní podmínky pro uživatele jsou minimální - občan ČR starší 18 let a způsobilost k právním úkonům, jak je uvedeno na www.naxos.cz. Od běžných dražeb regulovaných zákonem se tím odlišuje.

"Aukce nemá mít v žádném případě formu zveřejnění inzerátu na internetu s následným zvyšováním ceny," zdůrazňuje Miroslav Hájek, člen dozorčí rady Naxos a doplňuje: "Internetová aukce má jasná pravidla jako dražby probíhající v aukčních síních. Zájemci mají možnost si objekty prohlédnout, dostávají nezbytné detailní informace, aby se mohli správně rozhodnout. Každá aukce má kontaktní osobu, tedy prodejce." "Navíc prodávajícímu tento portál umožňuje kontrolovat celý průběh aukce, sledovat jaký je zájem o jeho nemovitost a jaká je poslední nabídnutá cena. Tímto způsobem prodávající docílí maximální výše ceny prodávané nemovitosti," doplňuje Nevšímal.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel.: 541 248 726.
Zdroj: www.ihned.cz
Autor/ři: (Naxos, hou-iHNed)
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]