Neúspěšný pokus soukromého prodeje

Původní majitel vily na ulici Lerchova se nejprve pokusil prodat vilu sám, ale bez možností propagace a s nulovými zkušenostmi 
v prodeji nemovitostí našel pouze dva kupce, kteří nabízeli za dům 20 milionů korun. 

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]