Opakovaná dražba komerčního pozemku Brno, ul. Vídeňská 11.116 m2

Opakovaná dražba komerčního pozemku Brno, ul. Vídeňská 11.116 m2 Dražba bude zahájena 18. února 2014 v 15:00 h. Bude nabízen pozemek o celkové výměře 11.116 m2. Nejnižší podání v rámci této opakované dražby bylo sníženo a nyní činí 7.520.000 Kč. Znaleckým posudkem byla cena odhadnuta na 12.200.000 Kč.

Opakovaná dražba komerčního pozemku Brno, ul. Vídeňská 11.116 m2

Opakovaná dražba komerčního pozemku Brno, ul. Vídeňská 11.116 m2
Dražba bude zahájena 18. února 2014 v 15:00 h. Bude nabízen pozemek o celkové výměře 11.116 m2. Nejnižší podání v rámci této opakované dražby bylo sníženo a nyní činí 7.520.000 Kč. Znaleckým posudkem byla cena odhadnuta na 12.200.000 Kč.
Druhý z původně nabízených pozemků byl v první dražbě vydražen. Dražební den bude probíhat v sídle dražebníka GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno.
Pozemky jsou situovány při ulici Vídeňská v okrajové čtvrti města Brna. Vídeňská ulice má dobré napojení k dálnici D1 i D2 a rychlostní komunikaci R52.

Podél ulice Vídeňské převládají budovy využité pro obchod, kanceláře, drobné provozovny nebo průmyslové areály. Příjezd k pozemkům je z místní komunikace vedoucí souběžně s ulicí Vídeňskou. Z této komunikace je příjezd k jednotlivým areálům umístěným podél ulice Vídeňské. K pozemkům zatím nejsou zřízeny žádné přípojky na veřejné inženýrské sítě.

Forma prodeje: Dobrovolná dražba dle zák 26/2000 Sb.
Více informací vč. dražební vyhlášky na www.gaute.cz nebo na tel.: 541 213 390
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]