Prodej, Lesy, 2448 m²

2448 m², Hříškov

61 126 Kč

Prodej lesních pozemků o CP 2448 m2 , k.ú. Hříškov, okres Louny

Prodej lesních pozemků celkem 2448 m2, k.ú. Hříškov, obec Hříškov, okr.Louny na www.verejnedrazby.cz/A6814.
Prodej dvou samostatných pozemkových parcel s celkovou výměrou 2 448 m2 s funkčním využitím les, situované v katastrálním území Hříškov, okr. Louny. Dle dostupných informací nejsou pozemky předmětem nájemní smlouvy.
Pozemky, které jsou předmětem prodeje jsou zapsané na listu vlastnictví č. 329 pro k.ú. Hříškov.
Přesný popis nemovitostí vč. LHO je uveden ve Znaleckém posudku.
Prohlídky :jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 50°16'35.23"N, 13°50'52.02"E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast..

Prodej lesních pozemků celkem 2448 m2, k.ú. Hříškov, obec Hříškov, okr.Louny na www.verejnedrazby.cz/A6814.
Prodej dvou samostatných pozemkových parcel s celkovou výměrou 2 448 m2 s funkčním využitím les, situované v katastrálním území Hříškov, okr. Louny. Dle dostupných informací nejsou pozemky předmětem nájemní smlouvy.
Pozemky, které jsou předmětem prodeje jsou zapsané na listu vlastnictví č. 329 pro k.ú. Hříškov.
Přesný popis nemovitostí vč. LHO je uveden ve Znaleckém posudku.
Prohlídky :jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 50°16'35.23"N, 13°50'52.02"E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena61 126 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo52071
Kategorie Lesy 
Lokalita Hříškov 
Okres Louny 
Plocha pozemku 2.448 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]