Prodej, Ostatní pozemky, 1882m²

1882m², Břežany

376 400 Kč

Prodej pozemků v obci Břežany, k.ú. Břežany u Znojma, CP 1.882 m2

Prodej pozemku z majetkové podstaty dlužníka Státní statek Valtice, s.p. v likvidaci, zapsaném na listu vlastnictví č. 11 pro k.ú. Břežany u Znojma, okres Znojmo u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo.

Jedná se pozemek, který je zapsán na listu vlastnictví č. 11, v k.ú. Břežany u Znojma, obec Břežany, okres Znojmo..

Pozemek je volně přístupný, jejich prohlídka je možná kdykoliv.

Jedná se o prodej z insolvenčního řízení.Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 15 dnů od skončení aukce, kupní cenu uhradit nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. Jedná..

Prodej pozemku z majetkové podstaty dlužníka Státní statek Valtice, s.p. v likvidaci, zapsaném na listu vlastnictví č. 11 pro k.ú. Břežany u Znojma, okres Znojmo u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo.

Jedná se pozemek, který je zapsán na listu vlastnictví č. 11, v k.ú. Břežany u Znojma, obec Břežany, okres Znojmo..

Pozemek je volně přístupný, jejich prohlídka je možná kdykoliv.

Jedná se o prodej z insolvenčního řízení.Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 15 dnů od skončení aukce, kupní cenu uhradit nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a výmazem zástavních práv a omezení vlastnických práv nese kupující ( 1.000Kč)
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.
Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena376 400 Kč včetně porvize, bez daně z nabytí
Evid. číslo50400
Kategorie Ostatní pozemky 
Lokalita Břežany 
Okres Znojmo 
Plocha pozemku 1.882 m² 

Kontaktujte makléře

Andrea Šálovská

+420 732 430 136

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]