Prodej, Ostatní pozemky, 3221m²

3221m², Martinice

843 098 Kč

Prodej pozemků o CP 3 221 m2, k.ú. Martinice u Holešova, okr. Kroměříž

Prodej pozemků o celkové výměře 3 221 m2, k.ú. Martinice u Holešova, okr. Kroměříž na www.verejnedrazby.cz/A5317. Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Prodej pozemku o celkové výměře 3 221 m2, situované v katastrálním území Martice u Holešova, obec Martinice. Dle údajů z KN jde o ostatní plochu. Pozemek je územním plánem obce začleněn do zastavitelné plochy obce a určením VX pro plochy specifické zemědělské výroby. Prodávající upozorňuje , že na předmětu prodeje – pozemcích – se nacházejí stavby nezapsané do katastru nemovitostí, dle informací dostupných prodávajícímu jde o stavby postavené dle..

Prodej pozemků o celkové výměře 3 221 m2, k.ú. Martinice u Holešova, okr. Kroměříž na www.verejnedrazby.cz/A5317. Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Prodej pozemku o celkové výměře 3 221 m2, situované v katastrálním území Martice u Holešova, obec Martinice. Dle údajů z KN jde o ostatní plochu. Pozemek je územním plánem obce začleněn do zastavitelné plochy obce a určením VX pro plochy specifické zemědělské výroby. Prodávající upozorňuje , že na předmětu prodeje – pozemcích – se nacházejí stavby nezapsané do katastru nemovitostí, dle informací dostupných prodávajícímu jde o stavby postavené dle stavebního povolení vydaného Městským úřadem Holešov jako „Novostavba koňských stájí pro celoroční ustájení 4 koní, včetně skladování steliva a krmiva, jímka ke skladování hnoje, zpevněné plochy“ a dále dle územního rozhodnutí vydaného týmž úřadem jako „Zázemí stájí, Martinice“. Dle těchto dokumentů se má jednat o dočasné či mobilní stavby bez pevných základů. Tyto stavby nejsou součástí předmětu prodeje. Užívání pozemků pro umístění staveb není upraveno smluvně, prodávajícímu není za užívání pozemků ničeho hrazeno.Na předmětu prodeje vázne věcné břemeno pro E.ON Distribuce a.s. ( viz. LV).
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 49.3106039N, 17.6108386E
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena843 098 Kč vyvolávací, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo51363
Kategorie Ostatní pozemky 
Lokalita Martinice 
Okres Kroměříž 
Plocha pozemku 3.221 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]