Prodej, Pozemky pro bydlení, 1759m²

1759m², Oslavany

315 600 Kč

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/3, k.ú. Oslavany, obec Oslavany, okr. Brno-venkov

Prodej id.podílu 1/3 pozemků o celkové výměře 1 759 m2 (id.1/3 = id.podíl 586 m2) , k.ú. Oslavany, obec Oslavany, okr. Brno - venkov na www.verejnedrazby.cz/A5297. Dle údajů z KN jde o trvalé travní porosty a ornou půdu.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 49°07'38.08"N, 16°19'19.01"E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Upozornění: Dle informací místně příslušného stavebního úřadu bylo zjištěno, že se na pozemku parc.č. 2480/1 nachází rozestavěná stavba rodinného domu a že se jedná o stavbu nepovolenou s tím, že bude stavební úřad zahajovat řízení o..

Prodej id.podílu 1/3 pozemků o celkové výměře 1 759 m2 (id.1/3 = id.podíl 586 m2) , k.ú. Oslavany, obec Oslavany, okr. Brno - venkov na www.verejnedrazby.cz/A5297. Dle údajů z KN jde o trvalé travní porosty a ornou půdu.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 49°07'38.08"N, 16°19'19.01"E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Upozornění: Dle informací místně příslušného stavebního úřadu bylo zjištěno, že se na pozemku parc.č. 2480/1 nachází rozestavěná stavba rodinného domu a že se jedná o stavbu nepovolenou s tím, že bude stavební úřad zahajovat řízení o nařízení odstranění stavby. Dle stavebního zákona může stavebník požádat dodatečně povolení této stavby, což také stavebník učinil. Místně příslušný stavební úřad vydal Usnesení č.j.MUOS/01161/2020, kterým přerušuje řízení o nařízení odstranění stavby zahájené z moci úřední dne 6.3.2020.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena315 600 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo50943
Kategorie Pozemky pro bydlení 
Lokalita Oslavany 
Okres Brno-venkov 
Plocha pozemku 1.759 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]