Prodej, Pozemky pro komerci, 1631m²

1631m², Vrábská 2243, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem

373 430 Kč

Prodej pozemků o CP 1631 m2 - ost.plocha , obec Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Prodej pozemků o CP 1631 m2 - ost.plocha , obec Brandýs nad Labem - Stará Boleslav na www.verejnedrazby.cz/A4476. Předmětem prodeje je pozemek parc.č. 337/22, ostatní plocha,pozemek parc.č. 1540/1, ostatní plocha,pozemek parc.č. 1540/23, ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 5666 pro katastrální území Brandýs nad Labem,obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Pozemky slouží převážně jako místní komunikace před bytovým domem v ulici Vrábská čp.2243.Část pozemku parc.č. 1540/1o výměře cca 1070 m2 je v současné době nezastavena, je zde zatravněný pozemek s přípravou pro budoucí komunikaci. Sítě vedené v pozemku byly předány správcům a na tyto jsou zřízena věcná..

Prodej pozemků o CP 1631 m2 - ost.plocha , obec Brandýs nad Labem - Stará Boleslav na www.verejnedrazby.cz/A4476. Předmětem prodeje je pozemek parc.č. 337/22, ostatní plocha,pozemek parc.č. 1540/1, ostatní plocha,pozemek parc.č. 1540/23, ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 5666 pro katastrální území Brandýs nad Labem,obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Pozemky slouží převážně jako místní komunikace před bytovým domem v ulici Vrábská čp.2243.Část pozemku parc.č. 1540/1o výměře cca 1070 m2 je v současné době nezastavena, je zde zatravněný pozemek s přípravou pro budoucí komunikaci. Sítě vedené v pozemku byly předány správcům a na tyto jsou zřízena věcná břemena.
Na předmět prodeje jsou v KN zapsána věcná břemena ( ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., byt.jednotka 2243/106. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. Prohlídky jsou možné kdykoliv, GPS 50.184229147, 14.650739852. Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka SAN-JV s.r.o. v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena373 430 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo50478
Kategorie Pozemky pro komerční výstavbu 
Lokalita Vrábská 2243, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem 
Okres Praha-východ 
Plocha pozemku 1.631 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]