Prodej, Pozemky pro komerci, 4278m²

4278m², Petlákova, Brno - Brněnské Ivanovice

3 900 000 Kč

Prodej, Pozemky pro komerční výstavbu, 4278m² - Brno - Brněnské Ivanovice

Výběrové řízení na prodej pozemků o celkové výměře 4.278m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, Brno. Prodej probíhá formou výběrového řízení. Veškeré bližší informace vč. znaleckého posudku naleznete zde na www.verejnedrazby.cz/A4654

Dle platného územního plánu Statutárního města Brna pozemky leží v návrhových plochách s převažujícím funkčním využitím jako PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT: jsou určeny pro umístění výrobních provozoven a průmyslových podniků

Přípustné jsou:
- provozovny výroby a výrobních služeb,
- sklady a skladové plochy

Napojení na inženýrské sítě( IS):
- vzdušné vedení el.nn je vedeno podél západní hranice příjezdové..

Výběrové řízení na prodej pozemků o celkové výměře 4.278m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, Brno. Prodej probíhá formou výběrového řízení. Veškeré bližší informace vč. znaleckého posudku naleznete zde na www.verejnedrazby.cz/A4654

Dle platného územního plánu Statutárního města Brna pozemky leží v návrhových plochách s převažujícím funkčním využitím jako PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT: jsou určeny pro umístění výrobních provozoven a průmyslových podniků

Přípustné jsou:
- provozovny výroby a výrobních služeb,
- sklady a skladové plochy

Napojení na inženýrské sítě( IS):
- vzdušné vedení el.nn je vedeno podél západní hranice příjezdové komunikace
- hlavní řady vody, kanalizace, plynu jsou od hranice pozemku ve vzdálenosti cca 150 m

Popis předmětu prodeje:
Jedná se o rovinaté pozemky, obdélníkového tvaru šířky cca 24 m, které jsou v současnosti využívané k zemědělským účelům jako orná půda. Na pozemcích nejsou postaveny žádné stavby. Na severní a jižní straně pozemky sousedí s pozemky obdobného charakteru.

Příjezd k pozemkům je po nezpevněné komunikaci na parc.č.239/1 ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 1339/2, výměra 2397m2, druh pozemku ostatní plocha
- pozemek parc. č. 1340, výměra 1881m2, druh pozemku orná půda
vše v katastrálním území Brněnské Ivanovice, zapsáno na LV č. 872, pro obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena3 900 000 Kč
Evid. číslo50631
Kategorie Pozemky pro komerční výstavbu 
Lokalita Petlákova, Brno - Brněnské Ivanovice 
Okres Brno-město 
Plocha pozemku 4.278 m² 

Kontaktujte makléře

Petr Charvát

+420 739 602 406

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]