Prodej, Pozemky pro komerci, 5464m²

5464m², Hořovice

11 175 000 Kč

Prodej stavebních pozemků o CP 2494 m2 v centru města Hořovice a pozemku 2970 m2 v SZ části Hořovic

Prodej stavebních pozemků o CP 2494 m2 v centru města Hořovice a pozemku 2970 m2 v SZ části Hořovic na www.verejnedrazby.cz/A6261.
1. Prodej pozemků o celkové výměře 2 494 m2, situovaných v centru Hořovic při ulici Pražská. Dle údajů z KN se jedná o stavební pozemky se způsobem využití zbořeniště a pozemky ostatní plocha a zahrada. Pozemky tvoří jeden celek v současné době jsou využity jako parkoviště.
Pozemky jsou územním plánem města začleněny do zastavěné plochy obce a určením SC-S pro plochy smíšené obytné zástavby v centrech měst.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 49.8360611N, 13.9049692E.
2. Prodej pozemku..

Prodej stavebních pozemků o CP 2494 m2 v centru města Hořovice a pozemku 2970 m2 v SZ části Hořovic na www.verejnedrazby.cz/A6261.
1. Prodej pozemků o celkové výměře 2 494 m2, situovaných v centru Hořovic při ulici Pražská. Dle údajů z KN se jedná o stavební pozemky se způsobem využití zbořeniště a pozemky ostatní plocha a zahrada. Pozemky tvoří jeden celek v současné době jsou využity jako parkoviště.
Pozemky jsou územním plánem města začleněny do zastavěné plochy obce a určením SC-S pro plochy smíšené obytné zástavby v centrech měst.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 49.8360611N, 13.9049692E.
2. Prodej pozemku o celkové výměře 2 970 m2, situovaný v severozápadní části města a je ohraničený komunikací Nová a železniční tratí. Dle údajů z KN se jedná o ostatní plochu.
Pozemek je územním plánem města začleněn do zastavěného území obce a určením OV-S pro plochy občanského vybavení. Náhledy z ÚP níže v přílohách aukce nebo na https://www.mesto-horovice.eu/mesto/uzemni-planovani/up-horovice/.
Poloha: GPS: 49.839613, 13.894147
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním soudem a insolvenčním správcem.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena11 175 000 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo51548
Kategorie Pozemky pro komerční výstavbu 
Lokalita Hořovice 
Okres Beroun 
Plocha pozemku 5.464 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]