Prodej, Pozemky pro komerci, 1659 m²

1659 m², Boženy Němcové, Mutějovice

1 700 000 Kč

Prodej pozemku o CP 1659 m2, dle ÚP zastavitelné území plochy smíšené obytné, obec Mutějovice, okr. Rakovník

Prodej pozemku o CP 1659 m2, dle ÚP zastavitelné území plochy smíšené obytné, obec Mutějovice, okr. Rakovník na www.verejnedrazby.cz/A6815. Prodej pozemku o celkové výměře 1659 m2, situovaného v obci Mutějovice, 10 km severně od Rakovníka. Dle údajů z KN se jedná o ostatní plochu.
Pozemek je územním plánem obce začleněn do zastavitelné plochy obce a určením SO1 pro plochy smíšené obytné. Náhled z ÚP výše ve fotkách aukce nebo wenu obce Mutějovice.
Informace o využití území: území je určeno pro bydlení v rodinných domech a vybranou podnikatelskou činnost, poskytující služby obyvatelstvu nebo veřejné správě.
Pozemek není napojen na IS vlastními přípojkami, v přístupové..

Prodej pozemku o CP 1659 m2, dle ÚP zastavitelné území plochy smíšené obytné, obec Mutějovice, okr. Rakovník na www.verejnedrazby.cz/A6815. Prodej pozemku o celkové výměře 1659 m2, situovaného v obci Mutějovice, 10 km severně od Rakovníka. Dle údajů z KN se jedná o ostatní plochu.
Pozemek je územním plánem obce začleněn do zastavitelné plochy obce a určením SO1 pro plochy smíšené obytné. Náhled z ÚP výše ve fotkách aukce nebo wenu obce Mutějovice.
Informace o využití území: území je určeno pro bydlení v rodinných domech a vybranou podnikatelskou činnost, poskytující služby obyvatelstvu nebo veřejné správě.
Pozemek není napojen na IS vlastními přípojkami, v přístupové komunikaci nebo podél této komunikace vedou hlavní řady IS (voda, elektřina a splašková kanalizace, která je ve fázi výstavby. Je vypracován projekt kanalizační a vodovodní přípojky k předmětnému pozemku. Dne 5.10.2022 byl vydán územní souhlas se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky pro nabízený pozemek, tj. parc.č. 101 pro k.ú. Mutějovice. Poloha: GPS: 49.7915283N, 13.8697772E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena1 700 000 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo52077
Kategorie Pozemky pro komerční výstavbu 
Lokalita Boženy Němcové, Mutějovice 
Okres Rakovník 
Plocha pozemku 1.659 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]