Prodej, Pozemky pro komerci, 6868 m²

6868 m², Praha - Dolní Měcholupy

13 500 000 Kč

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id.2/3, orná půda o celkové výměře: 6.868 m2, obec Praha, k.ú. Dolní Měcholupy, kraj Hlavní město Praha

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id.2/3, orná půda o celkové výměře: 6.868 m2, obec Praha, k.ú. Dolní Měcholupy, kraj Hlavní město Praha, formou online aukce na www.verejnedrazby.cz/A6939

Prodej v rámci insolvenčního řízení dlužníka: OSINEK, a.s. MSPH 92 INS 2879/2017

Předmět prodeje:
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 na věci nemovité, a to: - pozemku parc.č. 586/50, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1949 pro katastrální území Dolní Měcholupy a obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Pozemek má tvar obdélníka..

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id.2/3, orná půda o celkové výměře: 6.868 m2, obec Praha, k.ú. Dolní Měcholupy, kraj Hlavní město Praha, formou online aukce na www.verejnedrazby.cz/A6939

Prodej v rámci insolvenčního řízení dlužníka: OSINEK, a.s. MSPH 92 INS 2879/2017

Předmět prodeje:
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 na věci nemovité, a to: - pozemku parc.č. 586/50, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1949 pro katastrální území Dolní Měcholupy a obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Pozemek má tvar obdélníka s podélnou osou ve směru JZ – SV, pozemek má přibližně rozměry 166 * 42 m a je rovinatý. Pozemek leží jižně od komunikace K lesíku, při místní komunikaci beze jména a to na její levé straně, poblíž skladového areálu. Celá lokalita je na severní straně ohraničena stavbami bydlení, na ostatních stranách je otevřený prostor s výjimkou skladové areálu jižně od pozemku. Na pozemku nejsou postavené stavby, jsou zde náletové dřeviny.

Příjezd k pozemku je po nezpevněné komunikaci 792/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace), kde vlastnický podíl o velikosti 1/2 vlastní Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad.

Z tohoto pozemku je k oceňovanému pozemku dále přístup přes pozemek parc. čís. 792/18 – ostatní plocha (ostatní komunikace) jiného vlastníka (LV 454) v délce cca 7 m – není právně vyřešený.

GPS: N 50°4.18400', E 14°33.77617'

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 20.03.2022: 22.582.000,- Kč.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena13 500 000 Kč vyvolávací cena
Evid. číslo52057-1
Kategorie Pozemky pro komerční výstavbu 
Lokalita Praha - Dolní Měcholupy 
Okres území Hlavního města Prahy 
Plocha pozemku 6.868 m² 

Kontaktujte makléře

Andrea Šálovská

+420 732 430 136

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]