Prodej, Pozemky pro komerci, 9488m²

9488m², Rajhrad

6 327 000 Kč

Prodej souboru pozemků, orná půda, ostatní plocha, celkem 9488 m2, kú Rajhrad, okres Brno - venkov

Prodej souboru pozemků, orná půda, ostatní plocha, celkem 9488 m², kú Rajhrad, okres Brno - venkov

Jedná se o prodej formou elektronické anglické aukce - www.verejnedrazby.cz/A6146

Prodej souboru pozemků, zejména orná půda 9488m2, kú Rajhrad, okres Brno – venkov

Podle zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje se veškeré předmětné pozemky nachází v ploše územní reservy – koridor pro železniční dopravu RDZ05 a regionálního biokoridoru RK 1491A.

Předmětné pozemky se nachází v rovinatém terénu.

Dopravní obslužnost předmětných pozemků je ze státní silnice III.třídy a nebo z místní účelové komunikace napojující se na..

Prodej souboru pozemků, orná půda, ostatní plocha, celkem 9488 m², kú Rajhrad, okres Brno - venkov

Jedná se o prodej formou elektronické anglické aukce - www.verejnedrazby.cz/A6146

Prodej souboru pozemků, zejména orná půda 9488m2, kú Rajhrad, okres Brno – venkov

Podle zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje se veškeré předmětné pozemky nachází v ploše územní reservy – koridor pro železniční dopravu RDZ05 a regionálního biokoridoru RK 1491A.

Předmětné pozemky se nachází v rovinatém terénu.

Dopravní obslužnost předmětných pozemků je ze státní silnice III.třídy a nebo z místní účelové komunikace napojující se na státní silnici.

Technická infrastruktura:

Pozemky jsou možné pro napojení na kompletní technickou infrastrukturu a to:

- místní vodovodní sítě

- místní kanalizaci řešící svod splaškových vod

- plynovodní sítě

- elektrické sítě

- řešení likvidace dešťových vod je předpokládáno vsakem na vlastních pozemcích

Podrobný popis je uveden ve znaleckém posudku ke stažení pod textem

Předmět prodeje:
- pozemek parcela č. 2154/405, celková výměra 2.077 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcela č. 2154/406, celková výměra 2.296 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcela č. 2154/410, celková výměra 1.816 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcela č. 2154/411, celková výměra 1.689 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcela č. 2154/412, celková výměra 1.535 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcela č. 2175/66, celková výměra 22 m2, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha
- pozemek parcela č. 2175/67, celková výměra 23 m2, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha
- pozemek parcela č. 2175/68, celková výměra 22 m2, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha
- pozemek parcela č. 2175/76, celková výměra 8 m2, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1970 pro katastrální území Rajhrad, obec Rajhrad, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena6 327 000 Kč
Evid. číslo51478
Kategorie Pozemky pro komerční výstavbu 
Lokalita Rajhrad 
Okres Brno-venkov 
Plocha pozemku 9.488 m² 

Kontaktujte makléře

Bc. Petr Stejskal

+420 739 003 015

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]