Prodej, Pozemky pro komerci, 5838 m²

5838 m², Hlavní, Zaječí

6 250 000 Kč

Prodej souboru pozemků o CP 5838 m2 z majetku dl. KOMISTAVO, obec Zaječí, okres Břeclav

Prodej souboru pozemků o CP 5838 m2 - ost.plocha a zastavěná plocha , z majetku dl. KOMISTAVO, obec Zaječí, okres Břeclav na www.verejnedrazby.cz/A6807.
Předmětem prodeje je
pozemek parc.č. St.730, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, výroba pozemek parc.č. St.854, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, výroba pozemek parc.č. 5888/2, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/5, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/6, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/7, ostatní plocha
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1944 pro katastrální území Zaječí, obec Zaječí, u Katastrálního úřadu pro..

Prodej souboru pozemků o CP 5838 m2 - ost.plocha a zastavěná plocha , z majetku dl. KOMISTAVO, obec Zaječí, okres Břeclav na www.verejnedrazby.cz/A6807.
Předmětem prodeje je
pozemek parc.č. St.730, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, výroba pozemek parc.č. St.854, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, výroba pozemek parc.č. 5888/2, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/5, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/6, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/7, ostatní plocha
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1944 pro katastrální území Zaječí, obec Zaječí, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.
Uvedené pozemky slouží v současné době jako odstavná a parkovací plocha pro osobní a nákladní vozidla. K pozemku je dovedena voda, kanalizace a el. přípojka 230/400V.
Dle platného Územního plánu obce pozemky spadají do ploch VS (tj. plochy výroby a skladování). Informace o Územním plánu této lokality jsou zveřejněny níže pod popisem aukce v souborech pdf.
Prodávající prohlašuje, že k tíži pozemku parc.č. 5888/6 je zřízeno věcné břemeno cesty ve prospěch pozemku parc.č.5888/1. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Prodávající prohlašuje, že na předmět prodeje je uzavřena Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností Malík Transport s.r.o., IČ 290 18 498 ze dne 1.2.2022, doba trvání smlouvy je do okamžiku zpeněžení předmětu nájmu.
Poloha : GPS 48.8678806N, 16.7611094E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěných věřitelů.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena6 250 000 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo52036
Kategorie Pozemky pro komerční výstavbu 
Lokalita Hlavní, Zaječí 
Okres Břeclav 
Plocha pozemku 5.838 m² 
Doprava Silnice 
Voda Dálkový vodovod 
Elektřina 400V 
Odpad Veřejná kanalizace 
E-AUKCE probíhá zde

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]