Prodej, Pozemky - trvalý travní porost, 1104 m²

1104 m², Branov

54 520 Kč

Prodej souboru spoluvlastnických podílů id. 1/4 a id.1/8 na PZ, k.ú. Branov, okr. Rakovník

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/4 a id.1/8 na pozemcích v k.ú. Branov, okr.Rakovník na www.verejnedrazby.cz/A6607.
Prodej spoluvlastnického podílu id.1/4 pozemku o celkové výměře 882 m2, dle údajů z KN jde o trvalé travní porost a id.1/2 pozemku o celkové výměře 222 m2, dle údajů z KN jde o ostatní plochu.
Dle informací insolvenčního správce nejsou na předmět prodeje uzavřeny pachtovní smlouvy.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 50°00'41.8"N 13°50'48.7"E a 50°00'38.02"N, 13°50'53.68"E
Dle ust. § 285..

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/4 a id.1/8 na pozemcích v k.ú. Branov, okr.Rakovník na www.verejnedrazby.cz/A6607.
Prodej spoluvlastnického podílu id.1/4 pozemku o celkové výměře 882 m2, dle údajů z KN jde o trvalé travní porost a id.1/2 pozemku o celkové výměře 222 m2, dle údajů z KN jde o ostatní plochu.
Dle informací insolvenčního správce nejsou na předmět prodeje uzavřeny pachtovní smlouvy.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 50°00'41.8"N 13°50'48.7"E a 50°00'38.02"N, 13°50'53.68"E
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena54 520 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo51800
Kategorie Pozemky - trvalý travní porost 
Lokalita Branov 
Okres Rakovník 
Plocha pozemku 1.104 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]