Prodej, Pozemky - trvalý travní porost, 3754m²

3754m², Chropyně

19 500 Kč

Prodej id.podílu 1/12 pozemků, louky, orná půda, CP 1/12 z 3754 m2, obec Chropyně

Prodej id.podílu 1/12 pozemků o celkové výměře 3 754 m2 (id.1/12 = id.podíl 313 m2) , k.ú. Chropyně, obec Chropyně, okr. Kroměříž na www.verejnedrazby.cz/A5271. Prodej id. podílu 1/12 pozemků o celkové výměře 3 754 m2, situované v katastrálním území Chropyně, obec Chropyně. Dle údajů z KN jde o trvalé travní porosty a ornou půdu.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 49°22'19.30"N, 17°21'11.51"E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Upozornění: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského..

Prodej id.podílu 1/12 pozemků o celkové výměře 3 754 m2 (id.1/12 = id.podíl 313 m2) , k.ú. Chropyně, obec Chropyně, okr. Kroměříž na www.verejnedrazby.cz/A5271. Prodej id. podílu 1/12 pozemků o celkové výměře 3 754 m2, situované v katastrálním území Chropyně, obec Chropyně. Dle údajů z KN jde o trvalé travní porosty a ornou půdu.
Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 49°22'19.30"N, 17°21'11.51"E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Upozornění: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena19 500 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo50909
Kategorie Pozemky - trvalý travní porost 
Lokalita Chropyně 
Okres Kroměříž 
Plocha pozemku 3.754 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]