Prodej, Pozemky - trvalý travní porost, 327m²

327m², Sušice

105 570 Kč

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/4 pozemku, trvalý travní porost, k.ú. Malá Chmelná, obec Sušice, okr. Klatovy

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/4 pozemku o celkové výměře 327 m2 ( tj. id.81,75 m2), trvalý travní porost, k.ú. Malá Chmelná, obec Sušice, okr. Klatovy na www.verejnedrazby.cz/A6364.
Dle údajů z KN jde o trvalý travní porost. Prodávající prohlašuje, že na pozemku se nachází stavba. Tato stavba není zanesena v dokumentech katastru nemovitostí.
GPS: 49°14'57.31"N, 13°33'07.21"E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové..

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/4 pozemku o celkové výměře 327 m2 ( tj. id.81,75 m2), trvalý travní porost, k.ú. Malá Chmelná, obec Sušice, okr. Klatovy na www.verejnedrazby.cz/A6364.
Dle údajů z KN jde o trvalý travní porost. Prodávající prohlašuje, že na pozemku se nachází stavba. Tato stavba není zanesena v dokumentech katastru nemovitostí.
GPS: 49°14'57.31"N, 13°33'07.21"E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena105 570 Kč vyvolávací cena, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo51616
Kategorie Pozemky - trvalý travní porost 
Lokalita Sušice 
Okres Klatovy 
Plocha pozemku 327 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]