Prodej, Pozemky - zahrady, 274m²

274m², Brno - Holásky

90 000 Kč

Prodej id.podílu 1/8 pozemku o celkové výměře 2194m2 ( id.1/8 = id.274,25 m2) , k.ú. Holásky, obec Brno.

Předmětem prodeje je
-id.1/8 pozemku parc.č. 2110 zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 305 pro katastrální územíHolásky a obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno - město. Upozornění : na pozemku stojí stavby nezapsané v KN. GPS : 49.153523204, 16.644340776.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Upozornění : Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V..

Předmětem prodeje je
-id.1/8 pozemku parc.č. 2110 zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 305 pro katastrální územíHolásky a obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno - město. Upozornění : na pozemku stojí stavby nezapsané v KN. GPS : 49.153523204, 16.644340776.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Upozornění : Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po nabídce kupujícího, složení blokační zálohy, povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu prodeje za cenu, kterou nabídl zájemce. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu se zájemcem. V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu prodeje, bude složená záloha vrácena zájemci bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného. V případě, kdy nebude spoluvlastníkem využita nabídka předkupního práva dle výše uvedeného, musí být kupní smlouva zájemcem podepsána nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být zájemcem zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena90 000 Kč včetně provize, včetně právního servisu, cena bez daně z nabytí
Evid. číslo50321
Kategorie Pozemky - zahrady 
Lokalita Brno - Holásky 
Okres Brno-město 
Plocha pozemku 274 m² 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]