Prodej, Rodinné domy, 256m²

256m², Bož. Němcové 608, Moravský Krumlov

338 000 Kč

Prodej spoluvlastnického podílu id. 1/6 RD Moravský Krumlov

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/6 RD a pozemků k.ú. Moravský Krumlov na www.verejnedrazby.cz/A5160.
Jedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení dlužníka : KSBR 47 INS 16297/2017 .
Předmětem prodeje je: podíl id. 1/6 vzhledem k celku nemovitých věcí, a to jmenovitě:-id. 1/6 pozemku parc.č. 514/1, zastavěná plocha a nádvoří,-id. 1/6 pozemku parc.č. 515/1, zahrada,-id. 1/6 pozemku parc.č. 515/2, zahrada,-id. 1/6 pozemku parc.č. 515/4, zahrada,-id. 1/6 budovy č.p. 608, rod.dům, příslušné k části obce Moravský Krumlov, postavené na pozemcích parc.č. 514/1 a parc.č. 514/3 (podíl na pozemku parc.č. 514/3 není předmětem dražby),to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu..

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/6 RD a pozemků k.ú. Moravský Krumlov na www.verejnedrazby.cz/A5160.
Jedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení dlužníka : KSBR 47 INS 16297/2017 .
Předmětem prodeje je: podíl id. 1/6 vzhledem k celku nemovitých věcí, a to jmenovitě:-id. 1/6 pozemku parc.č. 514/1, zastavěná plocha a nádvoří,-id. 1/6 pozemku parc.č. 515/1, zahrada,-id. 1/6 pozemku parc.č. 515/2, zahrada,-id. 1/6 pozemku parc.č. 515/4, zahrada,-id. 1/6 budovy č.p. 608, rod.dům, příslušné k části obce Moravský Krumlov, postavené na pozemcích parc.č. 514/1 a parc.č. 514/3 (podíl na pozemku parc.č. 514/3 není předmětem dražby),to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1165 pro katastrální území a obec Moravský Krumlov, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.Předmětný rodinný dům č.p. 608 je postavený v širším centru města, cca 350 m jižně od náměstí T.G. Masaryka,při vedlejší ulici Bož. Němcové. Rodinný dům je postavený v zástavbě rodinných domů.RD č.p. 608, je postavený převážně na vlastním pozemku parc.č. 514/1 a z části na pozemku jiných vlastníků parc.č. 514/3 (LV č. 386). Kolem domu je na pozemcích parc.č. 515/1, 515/2 a 515/4 situována oplocená zahrada. *pozn.: část zahrady využívané ve funkčním celku s rodinným domem je na pozemku jiných vlastníků parc.č. 515/3 (na LV č. 386). Pozemky jsou rovinaté, uceleného tvaru přibližně do písmene U. Vlevo za domem je postavena zděná hospodářská stavba s plochou střechou z roku 1965. Dispozičně tato stavba obsahuje dílnu, sklad, hobby místnost a malý sklípek. Vpravo za domem je postavena zděná vedlejší stavba (altán) z roku 1965 *pozn.: obě vedlejší stavba nejsou evidovány v dokumentech katastru nemovitostí. Příslušenství dále tvoří venkovní úpravy standardního rozsahu (zpevněné plochy, oplocení, brána, branka, opěrné zídky nájezdu do garáže, přípojka vody, plynu, kanalizace a el.nn). Technická hodnota příslušenství má vzhledem ke svému rozsahu nízkou hodnotu a k oceňovanému objektu má jen doplňkovou funkci. Stavebně technický stav příslušenství je průměrný. Pro účely ocenění není cena příslušenství samostatně vyjadřována, je pouze zohledněna v navržené výsledné obvyklé ceně. Přístup do rodinného domu je umožněn přímo z veřejné zpevněné komunikace (ul. Bož. Němcové) na pozemku ve vlastnictví Města Moravský Krumlov. Hlavní řady inženýrských sítí vedou v přístupové komunikaci před rodinným domem. Rodinný dům je napojen na vodovod z řadu, plyn z řadu, kanalizaci do řadu a el.NN. *pozn.: dle sdělení byl plynoměr demontován a dodávka plynu přerušena. Předmětná nemovitá věc je dle informačního systému pojišťovny Kooperativa situována v záplavovém území s rizikem č.1 - zóna se zanedbatelným rizikem povodně.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena338 000 Kč nejnižší podání
Evid. číslo50818
Kategorie Rodinné domy 
Lokalita Bož. Němcové 608, Moravský Krumlov 
Okres Znojmo 
Velikost 5 a více pokojů 
Plocha užitná 256 m² 
Plocha pozemku 606 m² 
Stav objektu Dobrý 
Budova Cihlová 
Typ domu Patrový 
Poloha objektu Samostatný 
En. náročnost b. G (PENB nedodán) 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]