Prodej, Rodinné domy, 140m²

140m², Studánka 542, Varnsdorf

209 000 Kč

Prodej id.podílu 1/2 RD 5+1 k.ú. Studánka u Rumburku, obec Varnsdorf, okr.Děčín

Prodej id.podílu 1/2 rodinného domu 5+1 s pozemky, Studánka u Rumburku - Varnsdorf, okr. Děčín na www.verejnedrazby.cz/A5500. Exekuční opakovaná dražba druhé poloviny nemovitosti se bude konat 30. 9. 2020 na https://www.okdrazby.cz/drazba/47230-podil-na-rodinnem-dome-v-obci-varnsdorf-okr-decin.
Předmětem prodeje je id.podíl 1/2 samostatně stojícího, přízemního rodinného domu 5+ 1 , částečně menšinově podsklepeného. Dům je kombinací roubené a zděné stavby. Nemovitost je napojena pouze na elektřinu provizorní přípojkou svět.proudu, voda z vlastní studny jen užitková. Podrobný popis nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět..

Prodej id.podílu 1/2 rodinného domu 5+1 s pozemky, Studánka u Rumburku - Varnsdorf, okr. Děčín na www.verejnedrazby.cz/A5500. Exekuční opakovaná dražba druhé poloviny nemovitosti se bude konat 30. 9. 2020 na https://www.okdrazby.cz/drazba/47230-podil-na-rodinnem-dome-v-obci-varnsdorf-okr-decin.
Předmětem prodeje je id.podíl 1/2 samostatně stojícího, přízemního rodinného domu 5+ 1 , částečně menšinově podsklepeného. Dům je kombinací roubené a zděné stavby. Nemovitost je napojena pouze na elektřinu provizorní přípojkou svět.proudu, voda z vlastní studny jen užitková. Podrobný popis nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.
Movité věci vč.kuchyňské linky uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Upozornění : Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena která jsou zapsána na LV,zpeněžením nezanikají ! Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena209 000 Kč vyvolávací cena, včetně DPH, včetně provize, včetně právního servisu
Evid. číslo51116
Kategorie Rodinné domy 
Lokalita Studánka 542, Varnsdorf 
Okres Děčín 
Velikost 5 a více pokojů 
Plocha užitná 140 m² 
Plocha pozemku 1.194 m² 
Stav objektu Dobrý 
Budova Cihlová 
Typ domu Přízemní 
Poloha objektu Samostatný 
En. náročnost b. G (PENB nedodán) 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]