Prodej, Rodinné domy, 98m²

98m², Horní nábřeží, Varnsdorf

78 919 Kč

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku s vyhořelým rodinným domem ve Varnsdorfu, okr. Děčín, PZ 390 m2, RD 98 m2

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku s vyhořelým rodinným domem ve Varnsdorfu, okr. Děčín, PZ 390 m2, RD 98 m2

Předmětem prodeje je podíl o velikosti ideální 1/2 na pozemku parc.č. 6262, jehož součástí je vyhořelý rodinný dům, dále pozemku parc.č. 6263, příslušenství a trvalých porostech (LV č. 610).

Cena obvyklá ideální 1/2 dle znaleckého posudku ze dne 15. 5. 2018: 100.000,- Kč.

Adresa: Horní nábřeží č.p. 860, Varnsdorf, okr. Děčín

Pozemková parcela je řadová vnitřní, téměř čtvercového půdorysu. Parcela je rovinatá a povrch je zatravněn. Tvoří funkční celek s parcelou č. 2187, na niž stojí rodinný dům..

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku s vyhořelým rodinným domem ve Varnsdorfu, okr. Děčín, PZ 390 m2, RD 98 m2

Předmětem prodeje je podíl o velikosti ideální 1/2 na pozemku parc.č. 6262, jehož součástí je vyhořelý rodinný dům, dále pozemku parc.č. 6263, příslušenství a trvalých porostech (LV č. 610).

Cena obvyklá ideální 1/2 dle znaleckého posudku ze dne 15. 5. 2018: 100.000,- Kč.

Adresa: Horní nábřeží č.p. 860, Varnsdorf, okr. Děčín

Pozemková parcela je řadová vnitřní, téměř čtvercového půdorysu. Parcela je rovinatá a povrch je zatravněn. Tvoří funkční celek s parcelou č. 2187, na niž stojí rodinný dům (nejsou předmětem prodeje). Na ploše jsou provedeny jen základní povrchové úpravy, jde zejména o oplocení a vrata. Parcela je plně napojena na inženýrské sítě.

Adresa: pozemek parc.č. 361/1, ul. U Potoka, 563 01 Lanškroun, Pardubický kraj

GPS: 49.9074922N, 16.6156358E

Cena obvyklá ideální 1/2 dle znaleckého posudku ze dne 26.10.2015: 127.850 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPH 68 INS 25203/2014

Upozornění : Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu za cenu stanovenou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu, lze uzavřít kupní smlouvu s kupujícím.
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí kupní cenu, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného. V případě, kdy nebude spoluvlastníkem využita nabídka předkupního práva dle výše uvedeného, musí být kupní smlouva vítězem aukce podepsána nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena která jsou zapsána na LV,zpeněžením nezanikají ! Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Více Méně

Cena78 919 Kč
Evid. číslo49909-1
Kategorie Rodinné domy 
Lokalita Horní nábřeží, Varnsdorf 
Okres Děčín 
Velikost Atypický 
Plocha užitná 98 m² 
Plocha pozemku 488 m² 
Stav objektu Před rekonstrukcí 
Budova Cihlová 
Typ domu Patrový 
Poloha objektu Samostatný 
En. náročnost b. G (PENB nedodán) 

Kontaktujte makléře

Bc. Alice Nováková

+420 739 003 020

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]