Prodej, Rybník, 17640 m²

17640 m², Volgogradská, Liberec - Liberec XVIII-Karlinky

10 715 000 Kč

Prodej, Rybník, 10561m² - Liberec XVIII-Karlinky

Výběrové řízení na prodej pozemků s celkovou plochou 17.640m2 v Liberci, k.ú. Karlinky, s vydaným stavebním povolením ke stavbě sportovního areálu.

Minimální požadovaná cena činí 65% ceny dle znaleckého posudku.

Jedná se o pozemky v k.ú. Karlinky, určené pro výstavbu sportovního areálu, navazujícího na smíšenou zástavbu rodinných domů a vodní plochy - rybníku Seba o výměře 10.561m2 a k němu z východu a jihu přilehlé pozemky. Celkem 2.972m2 je dle platného územního plánu v zařazeno v plochách SM - Plochy smíšené obytné městské. V roce 2013 bylo stavebním úřadem Magistrátu města Liberec vydáno stavební povolení na stavbu sportovního areálu. Jedná se o sportovní..

Výběrové řízení na prodej pozemků s celkovou plochou 17.640m2 v Liberci, k.ú. Karlinky, s vydaným stavebním povolením ke stavbě sportovního areálu.

Minimální požadovaná cena činí 65% ceny dle znaleckého posudku.

Jedná se o pozemky v k.ú. Karlinky, určené pro výstavbu sportovního areálu, navazujícího na smíšenou zástavbu rodinných domů a vodní plochy - rybníku Seba o výměře 10.561m2 a k němu z východu a jihu přilehlé pozemky. Celkem 2.972m2 je dle platného územního plánu v zařazeno v plochách SM - Plochy smíšené obytné městské. V roce 2013 bylo stavebním úřadem Magistrátu města Liberec vydáno stavební povolení na stavbu sportovního areálu. Jedná se o sportovní areál s objektem technického a sociálního zázemí. Podle průvodní dokumentace a stavebního povolení se zde nachází 1x dětské travnaté hřiště, 1x víceúčelové hřiště s umělou trávou a 1x přístřešek s technickým a soc.zázemím. K dispozici jsou zájemcům veškeré projekty, architektonické studie a další nezbytné stavební podklady.

Prodej probíhá formou výběrového řízení. Veškeré podrobné informace vč. znaleckého posudku naleznete na www.verejnedrazby.cz/A6833

Popis předmětu prodeje:
1) pozemek p.č. 437/13 – zahrada o výměře 35 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební.

2) pozemek p.č. 438/1 – ostatní plocha o výměře 4.021 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu. Pozemek je dle platného územního plánu zařazen v plochách PP – veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch a je znalcem posuzován jako veřejné prostranství.

3) pozemek p.č. 438/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 je zastavěna částí stavby chaty jiného vlastníka a pozemek je znalcem posuzován jako stavební.

4) pozemek p.č. 438/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 je zastavěna částí stavby chaty jiného vlastníka a pozemek je znalcem posuzován jako stavební.

5) pozemek p.č. 438/4 – ostatní plocha o výměře 26 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební.

6) pozemek p.č. 438/5 – ostatní plocha o výměře 992 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební. Pozemek je dle platného územního plánu zařazen v plochách SM - Plochy smíšené obytné městské.

7) pozemek p.č. 439 – vodní plocha o výměře 10.561 m2 je plochou rybníka Seba. V r. 2014 byly dle Souhlasu stav. úřadu prováděny udržovací práce na hrázi, bezpečnostním přelivu a pořeráku. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako WT - vodní plochy a toky. Rybník byl postaven odhadem před 80 lety. Slouží jako chovný. Má rekonstruovaný bezpečnostní přeliv (beton, kámen) a betonový požerák. Východní stranu rybníka tvoří sypaná hráz na p.p.č. 438/1.

8) pozemek p.č. 441/14 – ostatní plocha o výměře 1.980 m2 je součástí plochy rozestavěného sportovního areálu a rodinného domu a pozemek je znalcem posuzován jako stavební. Pozemek je dle platného územního plánu zařazen v plochách SM - Plochy smíšené obytné městské.

Znalec v posudku uvádí, že v rámci stavebního povolení sportovního areálu a RD je dle jednatele dlužníka na pozemku parc.č. 438/5 a 441/14 vybudován plot s ocel.rámy a sloupky, opěrná zeď, provedeno zpevnění podkladových ploch komunikací štěrkem, provedeno odvodnění ploch drenážemi a přivedeny inž.sítě el. a vody (nezjištěno).

Termin konání prohlídek:
I. termín - 13.2.2023 v 11:00 hod.
II. termín - 27.2.2023 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Liberec - Karlinky, při ulici Volgogradská, u rybníku Seba. GPS souřadnice: 50.7543539N, 15.0228892E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz/A6833

Termín složení jistiny: do 8.3.2023 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 9.3.2023 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 9.3.2023 do 15:00

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Cena10 715 000 Kč
Evid. číslo52106
Kategorie Rybník 
Lokalita Volgogradská, Liberec - Liberec XVIII-Karlinky 
Okres Liberec 
Plocha pozemku 17.640 m² 

Kontaktujte makléře

Petr Charvát

+420 739 602 406

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]