PRODEJ SOUBORU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V PRAZE

V těchto dnech byl zahájen prodej rozsáhlého souboru stavebních pozemků v Praze.

Informace pro zájemce, ke dni 25.10.2012 ve 13,00h vydal dražebník Oznámení o upuštění od této dražby nedobrovolné. V těchto dnech byl zahájen prodej rozsáhlého souboru stavebních pozemků v Praze. Celkem se jedná o cca 32.000 m2 stavebních pozemků v k.ú. Hostivař a Záběhlice. Dle územního plánu je převážná část předmětných pozemků uvažována pro funkční využití OV – všeobecné bydlení, s vložením překryvného značení pro funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy (VV-veřejné vybavení). Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.
Prodej je realizován formou nedobrovolné dražby. Termín konání dražby 13.11.2012 ve 14,00 h. Místo konání dražby: Kongresové centrum Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice, Malý sál
Další informace k předmětu dražby vč. dražební vyhlášky a znaleckého posudku jsou zveřejněné na www.gaute.cz.
Nejnižší podání je stanoveno na: 99.000.000 Kč

Termíny prohlídek jsou stanoveny na 15. a 31.10.2012 vždy ve 14,00 h.
_________________________________________________________________________
Další informace obdržíte ve společnosti Gaute, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, Lenka Zavřelová tel: 541 213 390, [email protected] a na www.gaute.cz.
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]